Komunikacja werbalna - definicja, fazy rozmowy

Środkiem, kanałem komunikacji werbalnej jest język mówiony. Jest to podstawowy sposób porozumiewania się między ludźmi. Aby zajść mogła komunikacja werbalna muszą wystąpić dwa podstawowe elementy: mówiący i słuchający. Uczestnicy rozmowy posługują się kodem (językiem), który musi być zrozumiały dla obu stron. 

W komunikacji werbalnej występują elementy takie jak akcent i modulacja głosem (wpływa na reakcję partnera rozmowy); stopień płynności mowy; treść wypowiedzi; czas wypowiadanego słowa.

Mowa jako kanał komunikacji jest nadrzędna wobec innych form komunikacji np. pisma. Aby móc uczestniczyć w komunikacji werbalnej wymagane jest posiadanie odpowiednich kompetencji językowych (zdolność posługiwania się językiem) oraz kompetencji komunikacyjnych (umiejętność posługiwania się językiem odpowiednio do okoliczności).

Słowa, które wykorzystuje się w komunikowaniu werbalnym pozwalają na bogate i plastyczne wyrażanie myśli i uczuć. Wyróżniamy kilka rodzajów wypowiedzi werbalnej:

- mowa egocentryczna – skierowana sama na siebie

- polecenia, rozkazy i instrukcje – ich celem jest wywarcie wpływu na innych

- pytania – skierowane na uzyskanie wiadomości werbalnej

- informacja – udziela odpowiedzi na pytania lub stanowi głos w dyskusji nad rozwiązaniem określonego problemu.

Komunikacja werbalna jest na co dzień niezbędna by móc w szybki sposób przekazywać sobie informacje, uzgadniać stanowiska, wymieniać poglądy. Uczestnictwo w rozmowie wymaga skupienia wielu sił poznawczych rozmówców, aktywizacji wszystkich procesów psychicznych. W trakcie komunikacji werbalnej dochodzi do przekazania komunikatu przy użyciu słów, które dzięki odpowiednim regułom gramatycznym są przekształcane w zdania.

Fazy rozmowy

W każdej rozmowie można wyróżnić trzy fazy:

  1. Faza otwarcia – zadaniem inicjatora rozmówcy jest zwrócenie uwagi na siebie i swój komunikat
  2. Faza konwersacji (postawienia tematu) – zawiera wypowiedzi o wybranym temacie rozmowy
  3. Faza zamknięcia – moment podsumowania tematu rozmowy, doprowadzenia do wniosków. Ważne jest by po zakończeniu rozmowy, żaden z jej uczestników nie czuł się zlekceważony czy urażony. Należy zatem zadbać o odpowiednie pożegnanie, podziękowanie czy obietnicę.

Polecamy również:

  • Komunikacja niewerbalna - funkcje, rodzaje

    Dla usprawnienia przebiegu procesu komunikacji wskazane jest wykorzystanie nie tylko komunikatów językowych. Formy pozajęzykowe są równie ważne i skuteczne. Komunikacja może wykorzystywać również kanały takie jak wzrokowy, manualny, a nawet migowy (realizowany w przypadku osób... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19