Polsko-litewski układ w Krewie (1385)

Jakie były postanowienia i konsekwencje polsko-litewskiego układu w Krewie z 1385 roku?

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
10.10.2020 12:51

Po koronacji Jadwigi Andegaweńskiej na króla Polski, między innymi w celu ograniczenia wpływów Elżbiety Bośniaczki na rządy w Polsce, Małopolanie rozpoczęli rokowania z księciem litewskim Jagiełłą, proponując mu małżeństwo z Jadwigą. Sojusz był korzystny z punktu widzenia obu państw, ponieważ wzmacniał ich potencjał w rywalizacji z Zakonem Krzyżackim.

W sierpniu 1385 roku został zawarty układ w Krewie pomiędzy Jagiełłą a panami małopolskimi, który postanawiał, że Jagiełło przyjmie chrzest, poślubi Jadwigę i zostanie królem Polski sprzymierzonej unią z Litwą. 4 marca 1386 roku, kilkanaście dni po ślubie z Jadwigą, w katedrze wawelskiej odbyła się koronacja Jagiełły na króla Polski. Wydarzenie to rozpoczęło panowanie w Polsce nowej dynastii – Jagiellonów – trwające do 1572 roku.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza