Erich Fromm – biografia, książki

Biografia

Erich Fromm urodził się 23 marca 1900 roku we Frankfurcie nad Menem. Był filozofem, socjologiem i psychoanalitykiem. Pochodził z Niemiec, ale był pochodzenia żydowskiego i w takiej tradycji został wychowany. W czasie I wojny światowej zginęło wielu jego bliskich i krewnych, co miało znaczący wpływ na jego zainteresowania i twórczość (chodzi głównie o socjologię i psychologię).

Fromm studiował filozofię na uniwersytetach we Frankfurcie, Monachium i Heidelbergu – tam otrzymał tytuł doktora nauk filozoficznych w 1922 roku. Współpracował intensywnie ze szkołą frankfurcką w zakresie psychoanalityki. W latach 1929-193 wykładał w Instytucie Badań Społecznych przy uniwersytecie we Frankfurcie, gdzie miał duży wpływ na badania w zakresie wpływu kapitalizmu na osobowość i kulturę człowieka. W 1932 roku Erich Fromm został zaproszony do Stanów Zjednoczonych przez Instytut Psychoanalityczny w Chicago, pozostał tam również gdy Adolf Hitler doszedł do władzy w 1933. Wykładał na Colubmia University. Na początku lat 40. Fromm został zatrudniony jako wykładowca w Amerykańskim Instytucie Psychoanalitycznym Karen Horney, a następnie na Bennington College w Vermont. W roku 1951 został profesorem psychologii w Szkole Medycznej w Meksyku – tam również założył własny instytut zajmujący się psychoanalizą. Erich Fromm zmarł w Muralto w Szwajcarii 18 marca 1980 roku.

Książki

Najbardziej płodnym okresem w twórczości Fromma były lata 40. i 50. XX wieku. Pierwsza książką, która przysporzyła mu sławy międzynarodowej była Ucieczka od wolności, powstała w 1941. Do najważniejszych dzieł psychoanalityka należą również: Niech się stanie człowiek (1947); Psychoanaliza a religia (1950) czy Zdrowe społeczeństwo (1955). Pozostałe dzieła Fromma, przetłumaczone na język polski to:

Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów, 1951

O sztuce miłości, 1956

Zerwać okowy iluzji. Moje spotkanie z myślą Marksa i Freuda, 1962

Serce człowieka. Jego niezwykła zdolność do dobra i zła, 1964

Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, 1968

Kryzys psychoanalizy, 1970

Anatomia ludzkiej destrukcyjności, 1973

Mieć czy być?, 1976

Pasje Zygmunta Freuda. Analiza postaci i wpływu psychoanalizy na nasz światopogląd, 1959

Po śmierci badacza ukazały się także liczne, zbiorowe wydania jego esejów i artykułów naukowych. W Polsce w 1966 roku wydano także Szkice z psychologii religii.