Past Perfect Continuous - zastosowanie

1. Czasu past perfect continuous używamy przy opisie wydarzeń z przeszłości, które wydarzyły się w okresie poprzedzającym inne zdarzenie z przeszłości. Nacisk kładzie się tu przede wszystkim na ciągłość (czas trwania) czynności, np.:

We had been calling her the whole morning but she didn't answer. - Dzwoniliśmy do niej cały poranek, ale nie odebrała.

Adam had been working hard for weeks and he was extremely happy when he finally went on holiday. - Adam ciężko pracował od tygodni i był niezwykle szczęśliwy, jak w końcu pojechał na wakacje.

Before I started studying in Wroclaw I had been living in Krakow for 3 years. - Zanim zacząłem studiować we Wrocławiu, mieszkałem przez trzy lata w Krakowie.

2. Czas ten opisuje również okoliczności, które doprowadziły do określonych skutków w przeszłości:

I had been feeling ill all day but it changed as soon as I took the medicine. - Źle się czułem cały dzień, ale to się zmieniło, jak tylko wziąłem lekarstwo.

We were exhausted because we had been playing footbal almost 3 hours. - Byliśmy wyczerpani, ponieważ graliśmy w piłkę nożną prawie 3 godziny.

They had been partying all night so they overslept. - Imprezowali całą noc, więc zaspali.

W zdaniach z użyciem

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
Stary siedzi na wersalce i...
Stary • 2020-10-29 19:18:40
good!
g00dguy • 2020-10-29 18:59:42
xd
luka • 2020-10-29 09:49:59
fajny
lily • 2020-10-29 09:21:27
p
sm • 2020-10-29 08:05:04