Past Perfect Continuous - zastosowanie

1. Czasu past perfect continuous używamy przy opisie wydarzeń z przeszłości, które wydarzyły się w okresie poprzedzającym inne zdarzenie z przeszłości. Nacisk kładzie się tu przede wszystkim na ciągłość (czas trwania) czynności, np.:

We had been calling her the whole morning but she didn't answer. - Dzwoniliśmy do niej cały poranek, ale nie odebrała.

Adam had been working hard for weeks and he was extremely happy when he finally went on holiday. - Adam ciężko pracował od tygodni i był niezwykle szczęśliwy, jak w końcu pojechał na wakacje.

Before I started studying in Wroclaw I had been living in Krakow for 3 years. - Zanim zacząłem studiować we Wrocławiu, mieszkałem przez trzy lata w Krakowie.

2. Czas ten opisuje również okoliczności, które doprowadziły do określonych skutków w przeszłości:

I had been feeling ill all day but it changed as soon as I took the medicine. - Źle się czułem cały dzień, ale to się zmieniło, jak tylko wziąłem lekarstwo.

We were exhausted because we had been playing footbal almost 3 hours. - Byliśmy wyczerpani, ponieważ graliśmy w piłkę nożną prawie 3 godziny.

They had been partying all night so they overslept. - Imprezowali całą noc, więc zaspali.

W zdaniach z użyciem czasu past perfect continuous często występują takie wyrazy jak, np.:

all day / night – cały dzień / noc
the whole morning – cały poranek
for / since– od (szczegółowe wyjaśnienie dotyczące używania 'for' i 'since' znajduje się w temacie „Present perfect – budowa”)

Stative verbs w past perfect continuous

W czasie past perfect continuous nie używamy czasowników statycznych (stative verbs). Są to czasowniki odnoszące się do uczuć (like, love, hate), posiadania (have, posses, belong) lub też stanów umysłu (think, know, see). Więcej na ten temat napisane zostało w temacie „Stative verbs, action verbs”.

Polecamy również:

 • Past Perfect - budowa

  Zdania twierdzące w czasie past perfect dla wszystkich osób tworzymy według następującego schematu: podmiot + had + III forma czasownika (past participle). Przeczenia tworzymy poprzez dodanie do zdania twierdzącego słowa 'not'. Pytania w czasie past perfect można utworzyć je poprzez zmianę szyku zdania... Więcej »

 • Future Simple - budowa

  Zdania twierdzące w czasie future simple mają następującą konstrukcję: podmiot + will ('ll) + podstawowa forma czasownika (infinitive). Przykład: I will come to your party. - Przyjdę na twoją imprezę. Przeczenia tworzymy przy pomocy słówka 'not' (I won't come to your party. - Nie przyjdę na twoją imprezę), a... Więcej »

 • Present Perfect Continuous - budowa

  Konstrukcja zdań twierdzących w czasie present perfect continuous: podmiot + have / has  been + czasownik z końcówką '-ing'. Przykład: They have been working the whole week. Zdania przeczące tworzymy poprzez dodanie słowa 'not' (They have not been working the whole week). Pytania tworzone są przez... Więcej »

 • Future Continuous - budowa

  Zdania twierdzące w czasie future continuous mają następującą budowę: podmiot + will ('ll) + be + czasownik z końcówką '-ing' (They will be playing football tomorrow). Przeczenia tworzymy przy pomocy słówka 'not' (They will not be playing football tomorrow), a pytania przez inwersję (Will they be... Więcej »

 • Future Perfect - budowa

  Zdania twierdzące w czasie future perfect mają następującą konstrukcję: podmiot + will ('ll) + have + III forma czasownika (past participle). Przykład: They will have left by tomorrow. Przeczenia tworzymy przy pomocy słówka 'not' (They wil not have left by tomorrow), a pytania poprzez inwersję (Will they... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
l
• 2023-10-01 12:30:44
nudne to
• 2023-10-01 11:52:10
macie
• 2023-09-30 17:00:17
to jest super edukujące zadanie
• 2023-09-29 08:07:38
3434444f234fcvqr4
• 2023-09-27 12:30:26