Past Perfect Continuous - zastosowanie

1. Czasu past perfect continuous używamy przy opisie wydarzeń z przeszłości, które wydarzyły się w okresie poprzedzającym inne zdarzenie z przeszłości. Nacisk kładzie się tu przede wszystkim na ciągłość (czas trwania) czynności, np.:

We had been calling her the whole morning but she didn't answer. - Dzwoniliśmy do niej cały poranek, ale nie odebrała.

Adam had been working hard for weeks and he was extremely happy when he finally went on holiday. - Adam ciężko pracował od tygodni i był niezwykle szczęśliwy, jak w końcu pojechał na wakacje.

Before I started studying in Wroclaw I had been living in Krakow for 3 years. - Zanim zacząłem studiować we Wrocławiu, mieszkałem przez trzy lata w Krakowie.

2. Czas ten opisuje również okoliczności, które doprowadziły do określonych skutków w przeszłości:

I had been feeling ill all day but it changed as soon as I took the medicine. - Źle się czułem cały dzień, ale to się zmieniło, jak tylko wziąłem lekarstwo.

We were exhausted because we had been playing footbal almost 3 hours. - Byliśmy wyczerpani, ponieważ graliśmy w piłkę nożną prawie 3 godziny.

They had been partying all night so they overslept. - Imprezowali całą noc, więc zaspali.

W zdaniach z użyciem

Polecamy również:

 • Past Perfect - budowa

  Zdania twierdzące w czasie past perfect dla wszystkich osób tworzymy według następującego schematu: podmiot + had + III forma czasownika (past participle). Przeczenia tworzymy poprzez dodanie do zdania twierdzącego słowa 'not'. Pytania w czasie past perfect można utworzyć je poprzez zmianę szyku zdania... Więcej »

 • Future Simple - budowa

  Zdania twierdzące w czasie future simple mają następującą konstrukcję: podmiot + will ('ll) + podstawowa forma czasownika (infinitive). Przykład: I will come to your party. - Przyjdę na twoją imprezę. Przeczenia tworzymy przy pomocy słówka 'not' (I won't come to your party. - Nie przyjdę na twoją imprezę), a... Więcej »

 • Present Perfect Continuous - budowa

  Konstrukcja zdań twierdzących w czasie present perfect continuous: podmiot + have / has  been + czasownik z końcówką '-ing'. Przykład: They have been working the whole week. Zdania przeczące tworzymy poprzez dodanie słowa 'not' (They have not been working the whole week). Pytania tworzone są przez... Więcej »

 • Future Continuous - budowa

  Zdania twierdzące w czasie future continuous mają następującą budowę: podmiot + will ('ll) + be + czasownik z końcówką '-ing' (They will be playing football tomorrow). Przeczenia tworzymy przy pomocy słówka 'not' (They will not be playing football tomorrow), a pytania przez inwersję (Will they be... Więcej »

 • Future Perfect - budowa

  Zdania twierdzące w czasie future perfect mają następującą konstrukcję: podmiot + will ('ll) + have + III forma czasownika (past participle). Przykład: They will have left by tomorrow. Przeczenia tworzymy przy pomocy słówka 'not' (They wil not have left by tomorrow), a pytania poprzez inwersję (Will they... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01
Ważne jest, że przelana pod Monte Cassino polska krew, którą piły czerwone maki nie b...
• 2022-05-18 19:05:56
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06
Dzięki pomogło
• 2022-05-16 19:44:12