Prośba o powtórzenie pytania - przydatne zwroty

Poniższe zwroty mogą okazać się przydatne w sytuacji, gdy muismy poprosić o powtórzenie lub objaśnienie pytania zadanego podczas matury ustnej.

1. Excuse me, could you repeat (your last sentence, the last word)? - Przepraszam, czy możesz powtórzyć (ostatnie zdanie, ostatnie słowo)?

2. Excuse, I'd like to make sure I understood you right. - Przepraszam, chciałbym się upewnić, czy dobrze cię zrozumiałem.

3. Excuse me, I'm not sure if I understood the question correctly. - Przepraszam, nie jestem pewien, czy zrozumiałem cię poprawnie.

4. Can you say it once again, please? - Czy możesz powiedzieć to jeszcze raz, proszę?

5. Can I ask you to repeat it, please? - Czy mogę cię prosić, żebyś to powtórzył, proszę?

6. Would you mind saying it once again? - Czy mógłbyś powiedzieć to jeszcze raz?

7. May you repeat what you've just said, please? - Czy mógłbyś powtórzyć to, co właśnie powiedziałeś?

8. I beg your pardon, I didn't understand everything of what you said. - Przepraszam, nie zrozumiałem wszystkiego co powiedziałeś. 

9. Could you explain it to me once again, please? - Czy możesz wyjaśnić to mi raz jeszcze, proszę?

10. Before I answer, I'd like to make sure I understood you right. - Zanim odpowiem chciałbym się upewnić, czy zrozumiałem cię poprawnie.

11. May I ask you to repeat the question, please? - Czy mogę cię poprosić o powtórzenie pytania, proszę?

12. I'm not quite sure what I'm supposed to do now. - Nie jestem zbytnio pewien, co powinienem teraz zrobić.

13. Excuse me, what did you mean? - Przepraszam, co miałeś na myśli?

14. Am I supposed to...? - Czy mam...?

15. Could you ask me that question one more time, please? - Czy mógłbyś zadać mi te pytanie raz jeszcze, proszę?

16. Excuse me, I'd like to hear your question one more time, please. - Przepraszam, chciałbym usłyszeć to pytanie raz jeszcze.

17. Would it be possible to hear the question once again, please? - Czy byłoby możliwe usłyszeć to pytanie raz jeszcze?

18. I'd like to be asked the last question again, please.  - Chciałbym mieć zadane to pytanie jeszcze raz, proszę.

19. May I hear the question once again, please? - Czy mógłbym usłyszeć to pytanie raz jeszcze?

20. Excuse me, but I might not heard the question correctly. Could you repeat it? - Przepraszam, ale najprawdopodobniej nie usłyszałem dobrze tego pytania. Czy możesz je powtórzyć?

Polecamy również:

  • Matura ustna - odgrywanie ról po angielsku

    Co to jest odgrywanie ról - definicja Odgrywanie ról jest pierwszym z ocenianych zadań pojawiających się na maturze ustnej z języka angielskiego. Jest ono poprzedzone rozmową wstępną, która ma stanowić niejaką "rozgrzewkę językową" przed zadaniami właściwymi i z zasady nie podlega ocenie. W... Więcej »

  • Matura ustna - opis ilustracji

    Co to jest opis obrazka- definicja Opisywanie obrazka z zestawu maturalnego to drugie z ocenianych zadań na maturze ustnej. Poprzedza je odgrywanie ról w prowadzonej rozmowie pomiędzy zdającym a egzaminującym. Głównym celem tego zadania jest sprawdzenie umiejętności reagowania językowego na... Więcej »

  • Matura ustna - reagowanie na przedstawiony materiał

    Co to jest materiał symulacyjny - definicja Reagowanie na przedstawiony materiał w zestawie maturalnym to trzecie i zarazem ostatnie oceniane zadanie na maturze ustnej. Jest ono poprzedzone opisaniem ilustracji i udzieleniem odpowiedzi na pytania egzaminatora. W tym zadaniu sprawdzane jest głównie umiejętne... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19