Geografia wyborcza - definicja, funkcje

Geografia wyborcza (zwana też geografią elektoralną) to dział geografii politycznej zajmujący się przestrzennym zróżnicowaniem wyników wyborów. Zróżnicowanie to dotyczyć może frekwencji wyborczej oraz różnic w poparciu kandydatów i partii politycznych. Frekwencja i poparcie określane są na poziomie jednostek administracyjnych różnego szczebla i przedstawiane na mapach wyborczych. Dalszym etapem analiz jest ocena stabilności poparcia poszczególnych opcji politycznych w badanych regionach, a następnie próba wyjaśnienia takich różnic. Mogą one wynikać z różnych czynników: strukturalnych (miasto a wieś, regiony bogatsze i biedniejsze, zamieszkane przez społeczność z większym i mniejszym udziałem osób o wyższym wykształceniu itd.) lub historycznych i kulturowych (w Polsce inaczej głosują mieszkańcy dawnej Galicji, a inaczej Wielkopolski).

Specyficznym problemem, którym zajmuje się geografia wyborcza jest zależność pomiędzy granicami okręgu wyborczego a wynikiem wyborów. Zmiany granic okręgów wyborczych mogą bowiem być wykorzystywane przez partię rządzącą dla uzyskania korzystnego dla siebie wyniku (jest to przykład manipulacji wyborczej). Działania takie nazywane są gerrymandering. Nazwa ta pochodzi od amerykańskiego polityka Eldridge’a Gerry’ego, żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku. Będąc gubernatorem stanu Massachusetts wykreślił granice okręgów wyborczych tak, by zwiększyć swoją szansę na reelekcję. Jeden z okręgów przypominał kształtem salamandrę (po angielsku „sala-mander”, drugi człon tego słowa w połączeniu z nazwiskiem polityka tworzy nazwę procederu). Just on w dalszym ciągu powszechny w USA. Przed II Wojną Światową był on stosowany przez władze czeskie na Śląsku Cieszyńskim, w celu zmniejszenia udział Polaków we władzach regionu i ograniczenia szans ich przedstawicieli w wyborach parlamentarnych.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Polityczna mapa świata i jej zmiany - opis - geografia

    Współczesna polityczna mapa świata ukształtowała się w rezultacie wielosetletniej historii. Niektóre granice państwowe mają bardzo stary rodowód. W 2013 roku istniały 194 państwa uznawane przez społeczność międzynarodową. Największym państwem świata jest Federacja Rosyjska (powierzchnia... Więcej »

  • Procesy integracyjne i procesy dezintegracji na świecie - geografia

    Współcześnie rozwiązywanie wielu problemów politycznych oraz utrzymywanie rozwoju gospodarczego wymaga współpracy międzynarodowej. Państwa zrzeszają się (integrują się) tworząc organizacje międzynarodowe o zasięgu regionalnym lub globalnym. Organizacje te mają przede wszystkim charakter... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43