Człowiek a środowisko - zmiany ich relacji na różnych etapach rozwoju społeczno-gospodarczego - strona 2

pogorszyć warunki jego życia poprzez degradację środowiska. Przykładem może być wykorzystania wód Syr-darii i Amu-darii do nawadniania pól. Skutkiem jest zanik Jeziora Aralskiego i upadek rybołówstwa w tym regionie. Oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze nazywamy antropopresją. Strategią, która daje szansę na zmniejszenie antropopresji jest rozwój zrównoważony. Zakłada on, że planując działania gospodarcze poza spodziewanym zyskiem musimy też starać się zminimalizować niekorzystne skutki, które mogłyby powstać w środowisku.

Odkąd istnieje geografia badacze zajmowali się oceną znaczenia środowiska przyrodniczego w życiu ludzi. Na przełomie wieku XIX i XX popularny stał się determinizm środowiskowy albo geograficzny. Sugerował on, że środowisko przyrodnicze (zwłaszcza klimat) determinuje rodzaj pożywienia, charakter i warunki pracy oraz stałe miejsce zamieszkania człowieka. Wśród zwolenników tej teorii można wymienić m.in. Carla Rittera, Augusta Ratzela, czy Ellswortha Huntingtona. Teoria ta stała się też podstawą rasistowskich teorii antropologicznych, próbujących wnioskować o predyspozycji cywilizacyjnej narodów i ras w oparciu o cechy ich środowiska przyrodniczego. I tak

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Krajobraz - definicja. Krajobrazy Ziemi

    Krajobraz to inaczej wycinek przestrzeni geograficznej, który wyróżniają cechy związane z ukształtowaniem terenu, budową geologiczną, nawodnieniem, klimatem, pokrywą glebową, szatą roślinną, światem zwierzęcym i przejawami działalności człowieka. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44