Seria Lymana

Seria widmowa Lymana atomu wodoru powstaje w wyniku przejścia elektronu z wyższej orbity do stanu podstawowego tj. na orbitę nr 1. Długości fal emitowanych przy tych przejściach odpowiadają nadfioletowi, stąd nie są one widoczne dla człowieka.

Rys. Schemat powstawania serii widmowej Lymana wraz z zaznaczonymi wartościami energii dla danej orbity.

W celu znalezienia długości fali emitowanej przy danym przejściu można posłużyć się empirycznym wzorem Rydberga, który w przypadku serii Lymana ma postać:
 
 \frac{1}{ \lambda } =R _{H} \left(1- \frac{1}{n ^{2} }\right)

gdzie: λ – długość fali, RH = 1,097•107m-1 – stała Rydberga, n – numer orbity, na której początkowo znajdował się elektron.

Seria Lymana – przykład. 

Znajdź długość fali trzeciej linii widmowej serii Lymana.

Rozwiązanie:
W przypadku trzeciej linii widmowej n = 4, stąd podstawiając odpowiednie liczby do wzoru Rydberga otrzymamy:

  \frac{1}{ \lambda } =1,097 \cdot 10 ^{7}  \frac{1}{m} \left(1- \frac{1}{4 ^{2} } \right)

 \lambda = \frac{16}{15 \cdot 1,097 \cdot 10 ^{7} } m=0,972 \cdot 10 ^{-7} m=97,2nm

Polecamy również:

  • Seria Balmera

    Seria widmowa Balmera atomu wodoru powstaje w wyniku przejścia elektronu z wyższej orbity na orbitę nr 2. Długości fal pierwszych czterech linii tej serii odpowiadają zakresowi widzialnemu przez człowieka. Linie te noszą nazwy Hα, Hβ, Hγ oraz Hδ. Więcej »

  • Seria Paschena

    Seria widmowa Paschena atomu wodoru powstaje w wyniku przejścia elektronu z wyższej orbity na orbitę nr 3. Długości fal emitowanych przy tych przejściach nie są widzialne przez oko człowieka, gdyż seria ta w całości znajduje się w podczerwieni.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24