Postulaty Einsteina

Stworzona przez Alberta Einsteina szczególna teoria względności opiera się na dwóch postulatach, które były wielokrotnie weryfikowane w różnego rodzaju eksperymentach. Nigdy jednak nie znaleziono żadnego od nich odstępstwa.

Postulat 1.
Prawa fizyki są jednakowe we wszystkich inercjalnych układach odniesienia. Nie można wyróżnić jednego, konkretnego układu,  względem którego można by opisywać wszystkie zjawiska i procesy fizyczne.

Postulat 2.
Istnieje pewna graniczna prędkość rozchodzenia się informacji w przyrodzie, której wartość nie zależy od wyboru układu odniesienia. Prędkością tą jest prędkość światła w próżni.

Postulaty Einsteina są rozszerzeniem o wszystkie prawa fizyki teorii względności Galileusza, która zakładała jedynie, że prawa mechaniki są jednakowe we wszystkich układach inercjalnych. Równouprawnienie układów inercjalnych nie oznacza, że wyniki pomiarów różnych wielkości fizycznych otrzymane w różnych układach będą identyczne. Jednakowe są tylko prawa fizyki, które prowadzą do otrzymania wspomnianych wyników.

Mechanika oparta na zasadzie względności Einsteina nazywana jest mechaniką relatywistyczną i jest ona uogólnieniem praw mechaniki klasycznej, która daje poprawne wyniki tylko w przypadku prędkości znacznie mniejszych od prędkości światła.

Polecamy również:

 • Doświadczenie Michelsona-Morleya

  Celem doświadczenia Michelsona-Morleya było sprawdzenie wpływu ruchu źródła światła na wartość prędkości rozchodzenia się światła oraz sprawdzenie istnienia eteru, czyli hipotetycznej substancji, wypełniającej całą przestrzeń i będącej nośnikiem fali elektromagnetycznej. Koncepcja eksperymentu opierała się... Więcej »

 • Transformacja Lorentza

  Transformacja Lorentza jest układem równań, które wyrażają związek pomiędzy zmiennymi przestrzennymi i czasowymi w różnych inercjalnych układach odniesienia. Pozwalają one wyznaczyć współrzędne czasoprzestrzenne ciała w dowolnym układzie inercjalnym, pod warunkiem, że znane odpowiednie... Więcej »

 • Czasoprzestrzeń

  Czas i przestrzeń są fizyce klasycznej traktowane jako wielkości niezależne od siebie. Zjawiska fizyczne (zdarzenia) zachodzą tu w określonym miejscu przestrzeni i ściśle zdefiniowanym czasie, którego tempo upływu jest stałe i w żaden sposób niezależny od wyboru układu odniesienia (czyli od... Więcej »

 • Równoważność masy i energii

  W fizyce klasycznej obowiązują dwie, niezależne od siebie zasady zachowania: masy i energii. Obydwie zasady są jednak przypadkiem szczególnym i są spełnione jedynie w warunkach, gdy wymiana energii pomiędzy układem a jego otoczeniem jest na tyle mała, że praktycznie nie zmienia się masa tego układu.  Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 4 =
Kazimierz
2019-03-04 22:18:05
Wracam do postulatu Einsteina,że światło jest skwantowane a najmniejszą jego porcję stanowi ciastka foto ...Ok Ale kto lub co kwantuje to światło? Co oznacza w tym przypadku kwantowanie?
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43