Taksonomia - definicja, rodzaje

Czym zajmuje się taksonomia?

Termin ten został wprowadzony do nauki przez De Candolle’a w roku 1813. Jest podkategorią najstarszej dziedziny nauki, czyli systematyki biologicznej organizmów. Taksonomia jest nuaką o zasadach klasyfikowania organizmów oraz metodach, które umożliwiają tworzenie taksonów - jednostek systematycznych.

Rodzaje taksonomii

Taksonomia fenetyczna – jest oparta na podobieńśtwach występujących pomiędzy klasyfikowanym organizmami. Metody taksonomii fenetycznej stosuje się łącznie z metodami statystycznymi w takich dziedzinach jak biologia lub medycyna.

Taksonomia filogenetyczna  - wykorzystuje pokrewieńśtwo w klasyfikacji organizmów. Metody stosowane w tym rodzaju dotyczą analizy organizmów żywych, ich genów. Na podstawie taksonomii filogenetycznej tworzone są algorytmy genetyczne.

Podział taksonów

monofiletyczny - zawiera wszystkich potomków wspólnego przodka,

polifiletyczny - obejmuje potomków różnych przodków,

parafiletyczny - obejmuje część potomków wspólnego przodka.

Polecamy również:

  • Budowa mikroskopu i obliczanie powiększeń

    Mikroskop optyczny zbudowany jest z dwóch układów: optycznego oraz mechanicznego. W biologii mikroskop używany jest do obserwacji preparatów sporządzonych z tkanek zwierzęcych i roślinnych oraz preparatów zawierających komórki lub drobnoustroje. Więcej »

  • Systematyka organizmów - definicja, charakterystyka

    Systematyka zwierząt i roślin jest najstarszą dziedziną nauki. Pierwsze próby stworzenia układu systematycznego zwierząt stworzył Arystoteles. Opierał się on na zewnętrznych podobieństwach budowy organizmu. Jednak za ojca systematyki uważa się Karola Linneusza, który opisał ok. 10 tysięcy... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45