Systematyka organizmów - definicja, charakterystyka

Systematyka zwierząt i roślin jest najstarszą dziedziną nauki. Pierwsze próby stworzenia układu systematycznego zwierząt stworzył Arystoteles. Opierał się on na zewnętrznych podobieństwach budowy organizmu. Jednak za ojca systematyki uważa się Karola Linneusza, który opisał ok. 10 tysięcy gatunków roślin oraz 6000 gatunków zwierząt, a także wprowadził nazewnictwo binominalne. Ówczesna systematyka opierała się głównie na cechach morfologicznych organizmów, dzisiaj obejmuje również pokrewieństwo, różnorodność oraz pochodzenie. Reguły, które umożliwiają klasyfikacje i nazewnictwo systematyczne organizmów określa nauka zwana – taksonomią, a pokrewieństwo pomiędzy taksonami określa – filogenetyka.

Współczesne metody badawcze

systematyka genealogiczna – uwzględnia analizę anatomii, embriologii oraz paleontologii

systematyka fenetyczna – łączy taksony, które mają najwięcej wspólnych cech

systematyka filogenetyczna – jednostkami taksonomicznymi są klady

Polecamy również:

  • Budowa mikroskopu i obliczanie powiększeń

    Mikroskop optyczny zbudowany jest z dwóch układów: optycznego oraz mechanicznego. W biologii mikroskop używany jest do obserwacji preparatów sporządzonych z tkanek zwierzęcych i roślinnych oraz preparatów zawierających komórki lub drobnoustroje. Więcej »

  • Taksonomia - definicja, rodzaje

    Termin ten został wprowadzony do nauki przez De Candolle’a w roku 1813. Jest podkategorią najstarszej dziedziny nauki, czyli systematyki biologicznej organizmów. Taksonomia jest nuaką o zasadach klasyfikowania organizmów oraz metodach, które umożliwiają tworzenie taksonów -... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44