Merystemy - rodzaje

Ze względu na lokalizację w roślinie merystemy możemy podzielić na:

1. merystemy wierzchołkowe

2. merystemy wstawowe

3. merystemy boczne

kambium
fellogen

4. merystemy przyranne

5. merystemy archesporialne

Merystemy wierzchołkowe znajdują się przy wierzchołkach pędu i korzeni - tworzą stożki wzrostu. Odpowiadają za przyrost rośliny na długość (wzrost elongacyjny). Ze względu na to, że zbudowane są z delikatnych komórek muszą być chronione przed uszkodzeniami. Funkcję tą spełniają liście okrywające w łodydze i czapeczka w korzeniu.

Merystemy wstawowe (interkalarne) są odmianą merystemów wierzchołkowych. Tworzą się u roślin, u których przyrost na długość został zablokowany przez wytworzone kwiaty lub kwiatostany. Zlokalizowane wzdłuż pędów skrzypów, roślin jednoliściennych (traw, turzyc) i dwuliściennych (goździków) powodują wstawowe wydłużanie się międzywęźli.

Merystemy boczne zlokalizowane są w wewnętrznych partiach organów roślinnych. Powodują wtórny przyrost na grubość łodygi i korzenia poprzez odkładanie nowych komórek (do wnętrza i na zewnątrz). Do merystemów bocznych zaliczamy kambium (miazgę twórczą) i fellogen (miazgę korkotwórczą).

Kambium występuje zazwyczaj w postaci walca wzdłuż łodygi i korzenia pomiędzy łykiem i drewnem pierwotnym. Miazga produkuje nowe komórki drewna (zazwyczaj do środka walca) i łyka (zwykle na zewnątrz).

Fellogen występuje pod skórką (epidermą) łodygi. Fellogen produkuje na zewnątrz korek (warstwę komórek wtórnej tkanki okrywającej) a do wnętrza fellodermę (warstwę komórek miękiszowych). W łodydze fellogen jest zastępowany przez okolnicę (komórki miękiszowe tworzące zewnętrzną warstwę walca osiowego).

Merystemy przyranne (kallus) powstają w miejscu zranienia rośliny (zazwyczaj u drzew lub krzewów wieloletnich) z okolicznych komórek tkanki miękiszowej. Powodują zabliźnianie się ran.

Kalus na pniu daglezji zielonej

Kalus na pniu daglezji zielonej/Krzysztof Ziarnek, Kenraiz
(08.10.2012)/commons.wikmiedia.org

Merystemy archesporialne zbudowana są z komórek zdolnych podziałów mejotycznych. Z nich powstają haploidalne zarodniki u mszaków i paprotników oraz ziarna pyłku i woreczki zalążkowe u roślin nagonasiennych i okrytonasiennych.
Merystemy zarodkowe, które w całości budują zarodki roślin znajdujące się w nasionach . Te tkanki dają także początek niektórym merystemom.

Polecamy również:

  • Tkanki stałe

    Komórki tkanek stałych: • są niezdolne do podziałów;• są zazwyczaj dużo większe niż komórki merystematyczne;• mają grubszą wtórną ścianę komórkową; Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
super wyjaśnione!
Amelia • 2021-12-07 07:58:07
Fajne
Geniusz matematyczny • 2021-12-06 19:23:28
Ruda, dziękujemy za zwrócenie uwagi, poprawione :)
ADMIN • 2021-12-07 11:56:56
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37