Budowa kości człowieka

Kości zbudowane są z dwóch rodzajów tkanki kostnej:

tkanki kostnej zbitej, która tworzy powierzchnie wszystkich kości oraz trzony kości długich;
tkanki kostnej gąbczastej, która wypełnia nasady kości długich oraz wnętrza pozostałych kości (więcej na temat tkanki kostnej TUTAJ);

Budowa kości długiej:

Kość długa zbudowane  jest ze sztywnego trzonu oraz dwóch nasad (bliższej i dalszej). Od zewnętrz okryta jest okostną, czyli włóknistą błoną, która spełnia funkcje ochronne. Okostna jest silnie unaczyniona i unerwiona. Zawiera komórki kościotwórcze, które odgrywają kluczową rolę w procesie wzrastania kości oraz jej regeneracji po złamaniu. Wnętrze trzonu kości wypełnia jama szpikowa, w którym znajduje się szpik kostny (szpik kostny czerwony, który stopniowo wraz z wiekiem przekształca się w szpik żółty). Nasady, którymi  kości stykają się ze sobą pokrywa chrząstka stawowa. Jej zadaniem jest zapobieganie tarciu oraz ścieraniu się kości.

Budowa kości długiej
Przekrój podłużny przez kość/M.Komorniczak (13.02.2009)/commons.wikimedia.org

Rodzaje kości:

długie – są wydłużone w jednym kierunku (długość kości przewyższa ich szerokość i grubość); kości długie występują głównie w kończynach (np. kość: ramienna, łokciowa, promieniowa, udowa, piszczelowa, strzałkowa);
krótkie – są to kości, których wszystkie trzy wymiary (długość, szerokość i grubość) są podobne; występują w miejscach charakteryzujących się ograniczoną ruchomością (np. kości nadgarstka i stępu);
płaskie – są to kości wydłużone w dwóch kierunkach, a spłaszczone w trzecim (długość i szerokość znacznie przekraczają grubość); kości te pełnią rolę ochronną i są miejscem przyczepu dla mięśni (np. łopatka, żebra, mostek, kość biodrowa, skroniowa, czołowa, ciemieniowa);
różnokształtne – są to kości o zróżnicowanym kształcie i nieregularnej budowie (np. kość krzyżowa, klinowa, podniebienne, kręgi, żuchwa);
pneumatyczne – kości posiadające przestrzenie wypełnione błoną śluzową i powietrzem (np. kość szczękowa, czołowa, skroniowa, klinowa, sitowa);
trzeszczki – kości wbudowane w ścięgna mięśni, które ochraniają je przed ocieraniem o inną kość (np. kości w obrębie ręki, rzepka).

Polecamy również:

  • Badanie właściwości kości

    W składzie chemicznym kości można wyróżnić substancje organiczne i nieorganiczne. Do substancji organicznych należy osseina, która nadaje kości elastyczność, a do substancji nieorganicznych zalicza się sole mineralne. Jest to węglan wapnia i fosforan wapnia, dzięki nim kości są twarde i wytrzymałe. Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 4 + 5 =
kapi
2020-09-28 13:38:25
good
Klaudia
2016-05-22 09:32:23
Dzia super
Klaudia
2016-05-22 09:32:23
Dzia super
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16