Postawy i potrzeby człowieka - definicja, rodzaje - WOS - strona 2

zaspokojenia zależy od indywidualnego systemu potrzeb i wartości człowieka.

Postawy człowieka

Kolejną niezwykle istotną częścią indywidualności człowieka, wpływająca na jego funkcjonowanie są postawy.

Postawy rozumieć należy jako zespół względnie trwałych przekonań do danego przedmiotu oraz wyuczonych dyspozycji do reakcji, zachowań w stosunku do tego przedmiotu. Tym przedmiotem może być rzecz, osoba a także jakaś grupa czy zjawiska niematerialne. Źródło postaw znajduje się w światopoglądzie, który się ukształtował na podstawie zdobytych doświadczeń emocjonalnych i poznawczych.

Istnieją dwa rodzaje postaw, są to, nacechowana pozytywnie, akceptacja oraz odrzucenie. Jednostka nastawiona już określony sposób do przedmiotu, zachowuje się w odpowiedni sposób. Jeżeli nastawienie do przedmiotu jest pozytywne, łącza się z tym dodatnie emocje i jednostka akceptuje sytuacje, osobę czy rzeczywistość. W momencie, kiedy człowiek jest nastawiony negatywne, występują uczucia ujemne, wybrana jednostka reaguje na to poprzez postawę odrzucenia. Charakterystycznym rodzajem odrzucenia jest uprzedzenia i stereotyp (rozumiany jako uproszczony i nacechowany emocjonalnie obraz jednostki na rzeczywistość).

Postawy pełnią określone funkcje, najważniejsze z nich to:
- funkcja orientacyjna/poznawcza
- społeczno-adaptacyjna
- instrumentalna
- wyrażania wartości.

Polecamy również:

  • Hierarchia potrzeb Maslowa

    Amerykański psycholog Abraham Maslow wyodrębnił pięć poziomów potrzeb uporządkowanych hierarchicznie, co oznacza, iż realizacja potrzeby z kolejnego szczebla piramidy jest warunkowana przez zaspokojenie potrzeby podstawowej, z poziomu niższego. Najniżej w hierarchii umieszczone zostały potrzeby... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 2 =
wewe
2019-10-17 19:56:19
wew
Ostatnio komentowane
9
kjkjkjkjk] • 2021-01-16 12:36:17
p
carlos • 2021-01-16 08:12:48
okej dzk
uga buga • 2021-01-15 10:25:25
piotr - dziękujemy za zwrócenie uwagi - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-01-15 08:15:00
bardzo fajny tekst
lucek pucek • 2021-01-14 18:40:10