Józef Tischner, Sztuka – streszczenie

W swoim eseju Józef Tischner twierdzi, że sztukę może sprawnie funkcjonować tylko wtedy, gdy między artystą a odbiorcą zapanują odpowiednie relacje. Artysta powinien dbać o kontakt ze społeczeństwem, współpracować ze swoją publicznością, ponieważ jej obecność warunkuje właściwy kształt sztuki. Najważniejszą jej cechą jest popularność, a ta może zaistnieć jedynie dzięki prawidłowej relacji między tworzącym i interpretującym.

Józef Tischner wyjaśnia czytelnikowi rolę sztuki – uważa, że powinna ona tłumaczyć potrzeby ludzkie i stanowić remedium na trudy jego życia. Sztuka stanowi wyraz wolności ducha artysty i twórczej myśli człowieka. Tylko w przypadku swobody jednostki może dojść do prawidłowo przebiegającego procesu twórczego. Natchnienie może nastąpić jedynie przy pełnej wolności umysłu. Wyraża się ono w akcie tworzenia.

Sztuka według autora nie stoi ponad wartościami moralnymi, ale jest ściśle związana z etyką, z prawdą, szczerością, dobrem i pięknem.

Tischner podkreśla, że nie powinno się dzielić artystów na kategorię, oddzielać dobrych od złych. Efekt aktu twórczego może mieć różne kształty, a każdy człowiek posiada swoją indywidualną wrażliwość, odbiera sztukę w odmienny sposób.

Najważniejszym przesłaniem eseju jest przekonanie, że sztuka nie może powstawać pod przymusem ideologicznym. Musi wynikać bezpośrednio z natchnienia pochodzącego z wolności twórczej. Twórczość będzie nieetyczna, jeśli będzie dostosowywać się do wymogów określonej grupy odbiorców. To właśnie oznacza wspomniana swoboda sztuki.

Polecamy również:

  • Józef Tischner, Sztuka – opracowanie

    Sztuka Józefa Tischnera traktuje o sztuce i roli artysty jaką pełni on w trakcie aktu twórczego. W eseju autor daje czytelnikowi precyzyjne wytyczne na temat tego czym jest sztuka i gdzie znajdują się jej granice. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53