Samogłoski - cechy, klasyfikacja, podział - strona 2

spółgłosek (po-e-ta). Należy jednak pamiętać o nietypowym charakterze i oraz u.

Głoska i może być znakiem:

a. samogłoski, jeśli występuje przed spółgłoską (Fi-li-pi-ny, Do-mi -nik, zi-ma ); tworzy wtedy sylabę,

b. zmiękczenia, jeśli występuje przed samogłoską (wie-dzieć, po-nie-dzia-łek, pią-tek); nie tworzy wtedy sylaby.

Natomiast u w połączeniu z a i e wymawiane jest jako ł i jako takie nie tworzy sylaby (eu-fe-mizm, au-re-o-la).

Szczegółowy podział samogłosek

Ze względu na układ warg przy wymowie wyróżnia się samogłoski płaskie (i, y, e, ę), okrągłe (u, o, ą) oraz obojętną a.

Analizując stopień uniesienia języka ku podniebieniu, wyróżnia się samogłoski przednie (i, e, ę), środkowe (y) i tylne (u, o, ą, a) oraz wysokie (i, y, u), średnie (e, ę, o, ą) i niską a.

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
nie wiem
linia brzegowa(półwyspy, wyspy, morza i oceany) • 2020-09-23 16:23:59
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47
Dzk , bardzo pomocne
bobas • 2020-09-16 17:40:29
kocham Polską literatórę
tgyfvg • 2020-09-15 11:00:30