Spółgłoska - klasyfikacja, cechy

W języku polskim występują następujące spółgłoski: b, c, cz, d, dz, dż, f, g, h (ch), j, k, l, ł, m, n, p, r, s, sz, t, w, z, ż. Większość z nich ma swoje odpowiedniki miękkie: bi (=b’), ć, di (=d’), dź, f’, g’, h’/ch’, k’, l’, m’, ń, p’, r’, ś, t’, w’, ź.

Spółgłoski to głoski nieotwarte, w czasie wymawiania których powietrze z płuc musi przedostać się przez zwarcia i szczeliny różnych elementów aparatu mowy (np. wiązadeł głosowych), co prowadzi do powstawania poszczególnych dźwięków.

Podstawowe cechy głosek

Stopień zbliżenia środkowej części języka i podniebienia twardego decyduje o miękkości lub twardości spółgłoski. Jeśli oba narządy stykają się, mamy do czynienia z głoskami miękkimi (np. ć, f’, k’, dź), jeżeli pozostają bez kontaktu - z głoskami twardymi (np. c, f, k, dz).

Układ wiązadeł głosowych w czasie wymawiania głoski decyduje o jej dźwięczności lub bezdźwięczności. Jeśli wiązadła są zsunięte, płynące z płuc powietrze napotyka opór, w efekcie czego wprawia wiązadła w drgania. Mamy wtedy do czynienia ze spółgłoskami dźwięcznymi (b, d, dz, dż, g, j, l, ł, m, n, r, w, z, ż oraz ich miękkie odpowiedniki). Jeśli wiązadła są rozsunięte, powietrze przepływa przez nie swobodnie, umożliwiając

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
????
wqqwwq • 2021-05-12 16:10:40
XDDDDD
MAtrix • 2021-05-12 09:37:40
dasdasd
asdasdas • 2021-05-12 09:28:05
skrrrt pyrrra skrryyyt bumm yumumu skrrra skryyttrr
skrrrrt • 2021-05-12 09:22:52
Piłsudski dla władzy dopuścił do walki między Polakami.
Marcin • 2021-05-12 07:52:49