Blaszany bębenek - (geneza, czas i miejsce akcji, problematyka) - strona 3

chorego umysłu. Osobliwa jest sama rodzina Oskara, w której znajdziemy właściwie troje rodziców: matkę i dwóch ojców, z których jeden jest mężem, a drugi kochankiem; nie jest do końca jasne, kto jest biologicznym ojcem dziecka, ale obaj panowie żyją w zgodzie, a Jan zachowuje się niczym pełnoprawny domownik. Sytuacja powtarza się w następnym pokoleniu, kiedy to Maria poślubia ojca Oskara, będąc w ciąży najprawdopodobniej z Oskarem właśnie. Nadzwyczajne jest także postanowienie trzyletniego chłopca o tym, że nie będzie rósł, a nagły powrót do dorastania równie magiczny.

Grass posługuje się pierwszo- i trzecioosobową narracją. Ukazuje zdarzenia z punktu widzenia bohatera i z pewnego dystansu. Czasem dopuszcza do głosu inne postaci, np. oddając ołówek pielęgniarzowi, który na krótko przejmuje obowiązki narratora. Poszczególne epizody z życia bohatera, czasem dość odległe w czasie, są ze sobą powiązane luźno i przeplatane dygresjami.

Główny wątek stanowią dzieje Oskara, jego dzieciństwo, dojrzewanie i dorosłość spędzana w zamkniętym szpitalu. Bohater pozostaje na uboczu wydarzeń historycznych, nie angażuje się w działalność partii, do której należy jego ojciec. Jego pragnienie pozostania dzieckiem wynika właśnie z chęci uniknięcia odpowiedzialności, choć przekorny los często rzuca go w centrum wydarzeń wojennych.

Grass przedstawia też procesy historyczne i polityczne. Ukazuje obraz przedwojennego Gdańska, miasta w którym współistnieje wiele kultur. Prezentuje postawy bohaterów, które pod wpływem wojny ulegają przewartościowaniu. Ujmuje proces rodzenia się nazizmu i jego upadek po przegranej wojnie, a następnie pokazuje kształtowanie się powojennej Republiki Federalnej Niemiec. Jest to więc pod pewnymi względami powieść polityczna.

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Stary siedzi na wersalce i...
Stary • 2020-10-29 19:18:40
good!
g00dguy • 2020-10-29 18:59:42
xd
luka • 2020-10-29 09:49:59
fajny
lily • 2020-10-29 09:21:27
p
sm • 2020-10-29 08:05:04