Ryszard Kapuściński Cesarz - streszczenie - strona 3

gdy rewolucjonistów pojmano. Wszyscy zostali straceni, a ich zwłoki zbezczeszczono.

Tymczasem Zachód zdawał się nie widzieć tyranii cesarza, przyjmowano go życzliwie, uważając za orędownika postępu i demokracji.

Rozpad

Nasilające się niezadowolenie społeczne przybierało coraz to nowe formy: na ulice wyszli studenci, dochodziło do rebelii o charakterze militarnym, a opinia międzynarodowa potępiała cesarską dyktaturę. W tym czasie Hajle Sellasje nie podejmował praktycznie żadnych kroków. Pałac był coraz silniej izolowany od zmian politycznych. Dowódcy wojskowi przejmowali stery władzy, podczas gdy cesarz nadal cieszył się zewnętrznym splendorem. Nawet kiedy został aresztowany, traktowano go z wyjątkowym szacunkiem i czołobitnością. Z wypowiedzi niektórych osób wynika, że Zachód niesłusznie pozbawił go należnej mu władzy.

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33