Typy rolnictwa na świecie (rolnictwo ekstensywne, intensywne, pierwotne, tradycyjne i in.) - geografia - strona 5

wymaga mechanizacja produkcji i powszechne stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, zaliczana jest tu zarówno monokulturowa gospodarka plantacyjna państw Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji (plantacje bananów, kauczukowców, kawy, trzciny cukrowej i in., często należące nie do indywidualnych producentów ale do globalnych koncernów spożywczych), gospodarstwa farmerskie i rodzinne krajów wysoko rozwiniętych, o różnym stopniu intensywności produkcji, nastawione na uprawę zbóż, owoców lub warzyw (sadownicze i ogrodnicze), ekstensywny chów owiec lub bydła mięsnego, intensywny chow drobiu lub bydła mlecznego i inne;

- towarowe rolnictwo uspołecznione (kolektywne – wspólna własność ziemi i środków produkcji, teoretycznie należą do wszystkich rolników, w praktyce ziemia należy do państwa) wprowadzone w Związku Radzieckim po Rewolucji Październikowej (kołchozy), a potem w innych państwach socjalistycznych (w Polsce dawne PGR-y), okazały się nieefektywne ekonomicznie, do dnia dzisiejszego rolnictwo uspołecznione przetrwało na Kubie, w Korei Północnej i do pewnego stopnia w Chinach, Rosji, na Białorusi i na Ukrainie, spółdzielnie rolnicze tworzące się na zasadach swobodnego zrzeszania się producentów istnieją też jednak w Unii Europejskiej (grupy producenckie).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Rolnictwo ekologiczne

    W krajach wysoko rozwiniętych, w których nie występuje problem niedoboru płodów rolnych (obserwujemy tam nadwyżki w produkcji a w sytuacji braku lub niedoboru żywności może ona być importowana) coraz większe znaczenie odgrywa rolnictwo ekologiczne. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01