Procesy integracyjne i procesy dezintegracji na świecie - geografia - strona 3

ma też OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową), powstała w 1960 roku. Poza naftowymi krajami znad Zat. Perskiej i Afryki Północnej w jej skład wchodzą też: Nigeria i Angola oraz Wenezuela i Ekwador. Kraje te skupiając 40% światowego wydobycia ropy naftowej mają wpływ na ceny tego surowca (poprzez zmniejszenie lub zwiększenie produkcji – podaży surowca na rynku).

Obok organizacji rządowych w skali globalnej działają też organizacje pozarządowe (NGOs – nongovernmental organizations) i takie, które mają cechy zarówno organizacji rządowych, jak i pozarządowych.

Niesieniem pomocy humanitarnej i medycznej (zwłaszcza ofiarom wojen) zajmuje się Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Powstał w 1880 roku i stanowi część Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Humanitarną organizacją pozarządową są Lekarze Bez Granic, którego wolontariusze udzielają pomocy medycznej ludności krajów ubogich i ogarniętych wojną.

Globalnie działają też pozarządowe organizacje ekologiczne, np. WWF (Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody), czy akcjoniści z Fundacji Greenpeace (poza ochroną przyrody zwalczający też wykorzystanie energii atomowej i promujący działania ograniczające

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Polityczna mapa świata i jej zmiany - opis - geografia

    Współczesna polityczna mapa świata ukształtowała się w rezultacie wielosetletniej historii. Niektóre granice państwowe mają bardzo stary rodowód. W 2013 roku istniały 194 państwa uznawane przez społeczność międzynarodową. Największym państwem świata jest Federacja Rosyjska (powierzchnia... Więcej »

  • Geografia wyborcza - definicja, funkcje

    Geografia wyborcza (zwana też geografią elektoralną) to dział geografii politycznej zajmujący się przestrzennym zróżnicowaniem wyników wyborów. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
Ładnie napisane ale nie wiem czy młody umysł ogarnie tyle nowych pojęć. Myślę, że ...
Sandra Rydzewska • 2021-10-24 15:00:48
.
z • 2021-10-24 14:48:34
O
O • 2021-10-24 13:18:33
xd
twojstary • 2021-10-24 12:18:46
"Asymptoty to proste, do których wykres funkcji zbliża się dowolnie blisko ale nigdy ic...
Mich • 2021-10-24 10:21:02