Polityczna mapa świata i jej zmiany - opis - geografia - strona 9

(ale nie pełną niezależność) od mocarstw europejskich zachowały: centralna część Płw. Arabskiego, Persja (w 1925 roku zmieniła nazwę na Iran), Syjam (od roku 1949 Tajlandia), Chiny, Japonia, Abisynia/Etiopia oraz Liberia (założona w 1821 roku przez wyzwolonych niewolników z Ameryki i pozostająca pod ich władzą do lat 90.tych XX wieku). Najwcześniej niepodległość uzyskały kraje arabskie na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (lata 40.te i 50.te XX wieku). Królestwo Egiptu (od 1922 roku) i Królestwo Iraku (od 1932 toku) formalnie były niepodległe, ale aż do końca II Wojny Światowej były zależne od Brytyjczyków. Najdłużej władza kolonialna utrzymała się w Algierii, gdzie istniała liczna kolonia francuska. Algieria odzyskała niepodległość dopiero w 1962 roku po 8-letniej wojnie wyzwoleńczej.

Największe problemy w regionie zrodziło przyznanie niepodległości brytyjskiemu terytorium mandatowego Palestyny, podzielonej jednocześnie na część arabską i żydowską (1948). Zapoczatkowało to trwający do dziś konflikt izraelsko-arabski, gdyż ani palestyńscy Arabowie ani arabskie państwa sąsiednie nie uznały państwa żydowskiego. W pierwszej przegranej przez Arabów wojnie większa część arabskiej

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
wow
lika • 2021-12-05 17:24:11
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37