Oddziaływanie silne

Oddziaływanie silne ma charakter krótkozasięgowy i w przeciwieństwie do oddziaływania elektromagnetycznego jest zawsze oddziaływaniem przyciągającym. Jest ono odpowiedzialne za wiązanie nukleonów w jądra atomowe oraz wewnętrzną strukturę hadronów.

Fizyka cząstek elementarnych tłumaczy występowanie tego rodzaju oddziaływania poprzez wymianę glonów (bozonów pośredniczących) pomiędzy składnikami hadronów.

Oddziaływanie silne jest oddziaływaniem najmocniejszym ze wszystkich występujących w przyrodzie. Jest ono aż 1039 razy większe od oddziaływania grawitacyjnego i ok. 150 razy silniejsze od oddziaływania elektromagnetycznego.

Cechą charakterystyczną oddziaływania silnego jest to, że jego wartość rośnie wraz ze wzrostem odległości pomiędzy oddziałującymi cząstkami. Właściwość ta uniemożliwia obserwację pojedynczego składnika hadronu, czyli kwarka.

Polecamy również:

  • Oddziaływanie grawitacyjne

    Oddziaływanie grawitacyjne jest (zgodnie z obecnym stanem wiedzy) jednym z czterech fundamentalnych oddziaływań występujących w przyrodzie. Więcej »

  • Oddziaływanie elektromagnetyczne

    Przyczyną oddziaływania elektromagnetycznego jest posiadanie przez ciała ładunku elektrycznego. Oddziaływanie to w skali makroskopowej opisane jest prawo Coulomba, natomiast w mikroświecie konieczne jest zastosowanie bardziej skomplikowanej teorii, zwanej elektrodynamiką kwantową. Więcej »

  • Oddziaływanie słabe

    Oddziaływaniu słabemu, podobnie jak i grawitacyjnemu, podlegają wszystkie rodzaje cząstek. Proces ten ma jednak charakter krótkozasięgowy, bowiem występuje przy odległościach niewiększych niż 10-18m. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44