Zakaz Pauliego - elektrony muszą się czymś różnić

Zakaz Pauliego (reguła Pauliego, zaproponowana przez niego w 1925 roku) mówi o tym, że w atomie nie mogą istnieć nawet 2 elektrony o tych samych wartościach 4 przypisanych im liczb kwantowych: n, l, m i ms. Muszą różnić się przynajmniej jedną z nich.

W wieloelektronowym atomie, cząsteczce lub jonie jeden orbital opisuje maksymalnie 2 elektrony o przeciwnie skierowanych spinach. Może być zajęty albo przez parę elektronów, albo przez pojedynczy elektron. Wynika z tego, że maksymalna liczba elektronów zapełniających daną podpowłokę jest dokładnie określona i wynosi: dla podpowłoki s 2 (2 razy 1), dla podpowłoki p 6 (2 razy 3), dla  podpowłoki d 10 (2 razy 5), a dla podpowłoki f 14 (2 razy 7).

Polecamy również:

  • Konfiguracja elektronowa - rozmieszczenie elektronów w powłokach i podpowłokach

    Konfiguracją elektronową nazywamy umowny zapis rozmieszczenia elektronów na powłokach oraz podpowłokach chmury elektronowej danego atomu (lub jonu). Dzięki niej możliwe jest przewidywanie właściwości fizykochemicznych różnych pierwiastków chemicznych. Informacje o konfiguracji elektronowej... Więcej »

  • Reguła Hunda - ważna zasada

    W myśl reguły Hunda liczba niesparowanych elektronów w podpowłoce powinna być możliwie jak największa, pary elektronów mogą się tworzyć dopiero po zapełnieniu wszystkich poziomów danej podpowłoki przez niesparowane elektrony, a elektrony niesparowane w poziomach orbitalnych danej podpowłoki... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
nj.
ewas • 2021-05-11 17:12:12
cdrtyu
lokl • 2021-05-11 12:47:35
Na ile wolna wola jest rzeczywiście wolna skoro podlega prawom?
Imię • 2021-05-11 12:32:46
moja ulubiona strona z interpretacjami :)
Keiteki LO • 2021-05-11 07:23:48
łatwe działanie
easy • 2021-05-10 17:17:48