Konfiguracja elektronowa - rozmieszczenie elektronów w powłokach i podpowłokach

Konfiguracją elektronową nazywamy umowny zapis rozmieszczenia elektronów na powłokach oraz podpowłokach chmury elektronowej danego atomu (lub jonu). Dzięki niej możliwe jest przewidywanie właściwości fizykochemicznych różnych pierwiastków chemicznych. Informacje o konfiguracji elektronowej pierwiastka możemy odczytać, korzystając z układu okresowego. Do zapisu konfiguracji elektronowej korzysta się z oznaczeń podpowłok elektronowych, tak jak pokazano to na poniższym zapisie konfiguracji atomu chloru:

 _{17} Cl  =1s^22s^22p^63s^23p^5

Litery s i p to oznaczenia podpowłok, liczby przed nimi są numerami powłok, do jakich należą, natomiast liczby w indeksach górnych odpowiadają liczbie elektronów, jaka się na nich znajduje. Jest to tak zwany pełny zapis konfiguracji. Konfigurację elektronową można zapisać również w sposób skrócony, wykorzystując do tego symbol pierwiastka 18 grupy, pod którym kryje się w domyśle konfiguracja tego pierwiastka oraz dopisanie pozostałej części konfiguracji omawianego pierwiastka. W przypadku chloru wygląda to następująco:

 _{17} Cl  [Ar]3s^23p^5

Do tej formy zapisu brany jest zawsze pierwiastek 18 grupy leżący na końcu okresu wyższego niż okres, w którym znajduje się omawiany pierwiastek.

Najbardziej obrazowym zapisem konfiguracji elektronowej jest forma graficzna, w której orbitale zapisywane są jako kwadraty, bloczki kwadratów to podpowłoki, a wpisane w nie strzałki to elektrony (w jednym kwadracie strzałki są skierowane w przeciwne strony, co wyraża odwrotne spiny elektronów zlokalizowanych na jednym orbitalu). 


Polecamy również:

  • Zapis konfiguracji elektronowej atomu - formalne zasady

    To, jak elektrony są rozmieszczone w atomie (tj. konfigurację elektronową), można przedstawić m.in. za pomocą zapisu powłokowego, podpowłokowego oraz klatkowego. Zapis powłokowy – przedstawia się w nim rozmieszczenie elektronów na powłokach, podając symbol powłoki oraz liczbę elektronów,... Więcej »

  • Dublet i oktet elektronowy (reguła dubletu/oktetu) - do czego dążą atomy?

    Tworząc jony proste, atomy dążą (poprzez przyjęcie lub oddanie elektronów) do osiągnięcia konfiguracji elektronowej gazów szlachetnych, u których zazwyczaj zewnętrzna powłoka elektronowa jest całkowicie zapełniona, co wpływa na ich wysoką trwałość i niską reaktywność chemiczną. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
7
7 • 2021-05-17 18:40:57
Mowa niezależna (Direct speech) i Mowa zależna (reported speech). Wprowadzacie ludzi w b...
OnahM • 2021-05-17 14:52:15
Nice
john paul II • 2021-05-17 13:04:19
średnio pomogło za dużo czytania
anonimus • 2021-05-17 12:07:41
Był bardzo przydatny
Niki • 2021-05-16 21:20:21