Bakterie Gram dodatnie i Gram ujemne

Jak rozróżnić bakterie?

Bakterie zostały podzielone na dwie grupy. Podział ten jest spowodowany chemicznymi różnicami w budowie ściany komórkowej, w związku z czym bakterie wykazują różne działanie na antybiotyki. W celu rozróżnienia bakterii Gram ujemnych (-) od bakterii Gram dodatnich (+) stosuje się barwienie preparatów metodą Grama, które zostało opracowane w 1984 roku przez Hansa Christiana Grama. Bakterie Gram + barwią się na kolor ciemnofioletowy, a bakterie Gram – pod wpływem etanolu odbarwiają się na kolor różowy.

Różnice pomiędzy bakteriami Gram + i Gram –

bakterie Gram (+) - nie posiadają zewnętrznej błony komórkowej, a ich ściana jest grubsza. Zbudowana jest z warstwy peptydoglikanów - mureiny. Przykładami bakterii Gram + są: gronkowce, paciorkowce, prątek gruźlicy, laseczka wąglika.

 

Bakterie Gram dodatnie
Bakterie Gram dodatnie


bakterie gram( – ) – obecna jest zewnętrzna błona komórkowa, a ich ściana komórkowa jest cieńsza, ponieważ zawiera mniej warstw mureiny. Przykładami bakterii z tą ścianą są: pałeczki z rodzaju Brucella, pałeczki z rodzaju Salmonella, pałeczka dżumy.

Bakterie Gram ujemne
Bakterie Gram ujemne

Polecamy również:

  • Odżywianie bakterii i oddychanie bakterii

    Bakterie mogą odżywiać się na dwa główne sposoby. Większość bakterii to heterotrofy (organizmy cudzożywne), które nie potrafią samodzielnie wytwarzać pokarmu. Korzystają więc ze związków organicznych wytworzonych przez autotrofy. Do cudzożywnych bakterii należą... Więcej »

  • Rozmażanie bakterii i procesy płciowe bakterii

    Bakterie rozmnażają się tylko w sposób bezpłciowy, najczęściej przez podział komórki. U niektórych bakterii kolonijnych może dochodzić do fragmentacji, czyli rozerwania koloni na mniejsze fragmenty. Więcej »

  • Znaczenie bakterii - pozytywne i negatywne

    Znaczenie pozytywne bakterii: 1. Bakterie saprofityczne są niezbędnym ogniwem obiegu materii w przyrodzie. Pełnią rolę reducentów (destruentów) rozkładających martwą materię ograniczą do prostych związków nieorganicznych, które mogą być ponownie wykorzystane bezpośrednio... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
j
• 2022-05-22 13:39:08
Mnożenie do 100
• 2022-05-22 12:05:43
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05