Ratyfikowane umowy międzynarodowe - definicja, przykłady, w Polsce

Umowa międzynarodowa jest to pisemne porozumienie regulowane przez prawo międzynarodowe, zaś ratyfikacja jest to wyrażenie zgody przez obie strony na związanie się treścią umowy.

Istnieją dwa rodzaje ratyfikowanych umów międzynarodowych, są to:

- umowy nie wymagające zgody sejmu, zawarte na drodze samodzielnej ratyfikacji przez prezydenta (wymagana jest jedynie publikacja w Dzienniku Ustaw, wówczas staje się taka umowa źródłem prawa krajowego);
- umowy ratyfikowane, które wymagają zgody parlamentu wyrażonej w ustawie. W następnej kolejności ratyfikuje umowę prezydent, który ma możliwość zwrócenia się do Trybunały Konstytucyjnego o potwierdzenie zgodności umowy z Konstytucją. Ostatnim krokiem, niezbędnym jest publikacja umowy w Dzienniku Ustaw.

Ratyfikowane umowy międzynarodowe dotyczą spraw związanych z:

- zawieraniem pokojów, układów politycznych i wojskowych oraz sojuszy,
- znacznym obciążeniem finansowym państwa,
- członkostwem Polski w organizacjach międzynarodowych.

W Polsce przykładem takiej umowy jest Traktat Akcesyjny z 16 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.

Polecamy również:

Komentarze (3)
Wynik działania 3 + 4 =
Błędy
2019-05-05 18:14:54
Ratyfikacja nie jest zarezerwowana dla wszystkich umów międzynarodowych, gdyż nie wszystkie sprawy wymagają szczególnej konsultacji i omówienia. Ważne sprawy dla państwa wymagają skomplikowanej procedury (ratyfikacji) gdyż są ważne i dotyczą istotnych kwestii a w pozostałych przypadkach nie ma takiej potrzeby. W polskim porządku prawnym występują umowy międzynarodowe które wymagają ratyfikacji przez Prezydenta RP za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie i które jej nie wymagają a więc podlegają zatwierdzeniu a nie ratyfikacji przez Radę Ministrów. Pierwsze są ogłaszane w Dzienniku Ustaw RP a drugie w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Tylko Prezydent lub głowa państwa dokonuje ratyfikacji a nie Rada Ministrów. Wyróżnia się dwa tryby ratyfikacji: 1) tzw. mała ratyfikacja określona w art. 89 Konstytucji np. układ wojskowy itd. 2) duża ratyfikacja w trybie art. 90 ( na podstawie tego art Polska stała się członkiem UE) Więcej informacji o umowach międzynarodowych można znaleźć w: 1) ustawie o umowach międzynarodowych 2) art. 87-91 i art. 9 Konstytucji RP 3) ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych
bkj
2016-12-12 00:10:59
nieratyfikowane umowy międzynarodowe publikujemy w monitorze polskim ;)
Zainteresowana
2016-10-16 13:02:39
Witam, chciałabym zapytać kiedy jeszcze w Polsce ratyfikowaliśmy umowę międzynarodową jako społeczeństwo? Czy poza referendum przed wejściem do UE taka sytuacja miała miejsce, czy jest to jedyny przykład?
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45