Preambuła Konstytucji RP - do jakich wartości się odwołuje, co zawiera, interpretacja

Preambułą nazywa się wstępny fragment aktów prawnych (przede wszystkim konstytucji lub innych tekstów prawnych o wyjątkowym znaczeniu), który stanowi wyraz celów i motywów, którymi kierował się ustawodawca przy tworzeniu danego aktu.

W doktrynie uważa się, że preambuła nie ma charakteru normatywnego, jednak odgrywa istotną rolę (jest jedną z przesłanek) w wykładni przepisów zawartych w danym akcie.

Preambuła Konstytucji RP - do jakich wartości się odwołuje

Preambuła Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. jest uroczystą częścią Konstytucji, w której ustawodawca nawiązuje do tradycji I oraz II Rzeczpospolitej i podkreśla znaczenie odzyskania suwerenności w 1989 r. Duże znaczenie ma także stwierdzenie równości obywateli w prawach i obowiązkach wobec kraju (jako dobra wspólnego), a także odwołanie się do osiągnięć przodków – walki o niepodległość Polski i rozwój kultury.

Istotnym elementami preambuły jest również odwołanie się do dziedzictwa narodu (szczególnie chrześcijańskiego) – warto jednak wspomnieć, iż kwestie odniesień religijnych były bardzo żywo dyskutowane w trakcie sporządzania preambuły. Ostateczna wersja ma charakter niejako kompromisowy – ponieważ użyto tam sformułowania „[…] my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł […]”.

Ważnym elementem preambuły jest przytoczenie zasady pomocniczości, która nie została zapisana w rozdziałach Konstytucji. Zasada ta ma na celu umacnianie uprawnień obywateli i ich wspólnot.

W preambule również znaleźć można nawoływanie do przestrzegania zapisów Konstytucji - zachowania „[…] przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi […]”

Polecamy również:

  • Polskie konstytucje - najważniejsze, chronologicznie, opis - WOS

    Pierwszą Polską Konstytucją była tzw. Konstytucja 3 maja przyjęta przez Sejm Czteroletni w 1791 r. Konstytucja ta była drugą konstytucją na świecie (po USA) i pierwszą w Europie. Obowiązywała ona tylko przez rok. Więcej »

  • Najważniejsze zasady Konstytucji RP (1997) - WOS

    W Konstytucji RP zawarto pewne normy prawne, które są zasadami naczelnymi – ich znaczenie związane jest z tym, że z norm tych wynikają inne zapisy konstytucyjne oraz określają cechy poszczególnych instytucji państwowych. Trzeba także dodać, że zasady te wyrażają podstawowe wartości... Więcej »

  • Funkcje Konstytucji RP - WOS

    Konstytucja jest w każdym państwie aktem prawnym o szczególnym znaczeniu. W związku z tym realizuje ona zawsze pewien zestaw funkcji, rozumianych jako zespół skutków społecznych, jakie w danym społeczeństwie są wywoływane w wyniku istnienia konstytucji. Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 3 + 2 =
John Glut
2018-08-27 16:19:32
Tak to prawda że Polska nie jest wolnym i suwerennym państwem. Od 1945 r, była wasalem Rosji a od 1989 a nawet już nieco wcześniej tylko po cichu została poddaną Ameryki. To od 1980 roku Ameryka stosując różne sztuczki dyplomatyczne gospodarcze i szpiegowskie posypując dolarami głowy obecnie kierującym naszym państwem doprowadziła do tego co mamy teraz Aż szkoda tego naszego pięknego kraju w którym panuje chaos, nienawiść i ubóstwo. Bożę miej w opiece naszą ojczyzne.
Polski Arrow
2018-08-27 11:36:29
Ale wy wiecie, że konstytucja z 1997 nie jest ważna, a Polska nie odzyskała żadnej suwerenności w 1997 roku, tylko zmieniła okupanta na Izrael?
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44