Wolfgang Kayser, Próba określenia istoty groteskowości – streszczenie

Na początku swojego artykułu autor zaznacza, że na pojęcie „groteskowości” nie składa się wszystko to, co  poprzednich wiekach było określane tym mianem. Tak naprawdę początki funkcjonowania tego terminu ustanowiły jego istotę. O groteskowości możemy mówić w zakresie trzech dziedzin: stwarzania (procesu twórczego); dzieła; odbioru (recepcji). Wszystkie trzy odnoszą się do sztuki i występują w każdym jej aspekcie. Stąd wg. Kayser’a fakt, że o groteskowości można mówić jako o pojęciu z kategorii estetyki. Jest ona jednak do uchwycenia tylko w odbiorze – autor podaje tutaj kilka przykładów:

Jeśli odbiorca sztuki nie zna i nie rozumie kultury Inków, niektóre jej elementy np. rzeźby będzie uważał za groteskowe. Okazuje się więc, że to nieświadomość przyzwala na postrzeganie czegoś jako groteskowe.

Innym przykładem są dzieła Hieronima Boscha – Kayser sądzi, że malarz niekoniecznie miał z zamyśle stworzenie obrazów groteskowych i to, że sztuka Zachodu do takich je zakwalifikowała jest jednym wielkim nieporozumieniem i przeinaczeniem.

Podsumowując, odbiór dzieł groteskowych może być niezgodny z intencją ich autora. Dzieje się tak ponieważ często zarówno treść i forma są niejednoznaczne.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
xd
Łucja • 2021-10-20 17:24:00
XD
LOL • 2021-10-20 16:21:41
.
kadzionka • 2021-10-20 15:11:25
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53