Typy rolnictwa na świecie (rolnictwo ekstensywne, intensywne, pierwotne, tradycyjne i in.) - geografia - strona 4

oraz Ameryki Łacińskiej (wielka własność ziemska - hacjendy), przeznaczające nadwyżki produkcji rolnej na sprzedaż, może być to zarówno gospodarka rolna o charakterze ekstensywnym (np. rolnictwo ugorowe – dwupolówka lub trójpolówka z częścią gruntów rolnych czasowo wyłączonych z uprawy, czyli pozostawionych jako ugór, ugorowane grunty służą za pastwisko – jest to więc rolnictwo mieszane, z uprawą roślin i chowem zwierząt, pozostałości rolnictwa ugorowego występują też w Europie), czy o charakterze intensywnym (np. intensywna uprawa ryżu i pszenicy w Azji Południowej, Wschodniej, dolinie Nilu i in., dzięki sztucznemu nawadnianiu i dużemu nakładowi pracy ludzi i zwierząt dostarczające wysokich plonów – zbiory nawet kilka razy w roku);

- rolnictwo rynkowe krajów Europy, Ameryk, RPA, Japonii Korei i Chin, Australii i Nowej Zelandii, charakteryzujące się wysokim stopniem towarowości gospodarstw i często znacznym wyspecjalizowaniem produkcji (kierunek produkcji zależny od warunków naturalnych – np. hodowla owiec na obszarach półsuchych Australii i rynku zbytu – np. ogrodnictwo, czy chów drobiu i bydła mlecznego blisko wielkich miast), zazwyczaj wiąże się z dużymi nakładami kapitałowymi, których

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Rolnictwo ekologiczne

    W krajach wysoko rozwiniętych, w których nie występuje problem niedoboru płodów rolnych (obserwujemy tam nadwyżki w produkcji a w sytuacji braku lub niedoboru żywności może ona być importowana) coraz większe znaczenie odgrywa rolnictwo ekologiczne. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01
Ważne jest, że przelana pod Monte Cassino polska krew, którą piły czerwone maki nie b...
• 2022-05-18 19:05:56
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06