Ruchy wody morskiej na świecie - geografia

Wody oceaniczne pozostają w ciągłym ruchu. Ruchy te mają różny charakter i przyczyny. Nalezą do nich: pływy morskie, fale (w tym tsunami) oraz prądy morskie.

Pływy morskie to rytmiczne pionowe ruchy wody powodowane przez grawitacyjne oddziaływanie Księżyca i w mniejszym stopniu Słońca. Podniesienie się poziomu morza nosi nazwę przypływu morza. Obserwujemy je zarówno po stronie Ziemi leżącej najbliżej Księżyca, gdzie przyciąganie Księżyca jest najsilniejsze, jak i po stronie przeciwnej, gdzie jest ono najsłabsze. Prostopadle do płaszczyzny łączącej obszary występowania na powierzchni oceanu przypływu występuje odpływ morza, czyli obniżenie się jego poziomu. Okres pomiędzy dwoma kolejnymi przypływami wynosi około 12,5 godziny, a pomiędzy przypływem a odpływem około 6 godzin. Wysokość pływów jest zróżnicowana. Na niewielkim, śródziemnym Bałtyku poziom morza w trakcie przypływu podnosi się maksymalnie o kilkanaście centymetrów. Za to w Zatoce Fundy u wybrzeży Nowej Szkocji w Kanadzie poziom morza w trakcie przypływu podnosi się maksymalnie o 15,4 m.

Falowanie wód morskich najczęściej wywoływane jest przez tarcie wiatru o powierzchnię wody. Cząsteczka wody w ruchu falowym porusza się koliście,

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach
Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
nie wiem
linia brzegowa(półwyspy, wyspy, morza i oceany) • 2020-09-23 16:23:59
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47
Dzk , bardzo pomocne
bobas • 2020-09-16 17:40:29
kocham Polską literatórę
tgyfvg • 2020-09-15 11:00:30