Kalendarz słoneczny, księżycowy, juliański, gregoriański

Kalendarz (prawdopodobnie od łacińskiego Kalendae – pierwszy dzień miesiąca, a zarazem dzień po nowiu) to system określania daty w ciągu roku. Współczesny kalendarz jest próbą połączenia kalendarzy: słonecznego i księżycowego. Podstawowe okresy czasu wynikają z: ruchu ziemi wokół własnej osi (dzień/doba), ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca (rok tropikalny) oraz obiegu Księżyca wokół Ziemi (miesiąc synodyczny), chociaż początek miesięcy nie pokrywa się już obecnie z fazami Księżyca.

Rok tropikalny jest to okres obiegu Słońca przez Ziemię od punktu Barana (punktu równonocy wiosennej) ponownie do tego punktu na orbicie. Trwa on 365 dni 5 godzin 48 minut i 45,989 sekundy. Jest on podstawą rachuby czasu. Nieco odbiega on od roku gwiazdowego, będącego czasem pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami Słońca w jego pozornym ruchu przez ten sam punkt na ekliptyce. Dla Ziemi trwa on ok. 365 dni 6 godzin 9 minut 9,54 sekundy. W użytku codziennym jest oczywiście rok kalendarzowy, obejmujący pełną liczbę okresów dobowych.

Miesiąc synodyczny to okres zmiany faz Księżyca od nowiu do kolejnego nowiu. Wynosi on 29 dni 12 godzin 44 minuty i 2,9 sekundy. Dwanaście miesięcy synodycznych trwa około 364 dni,

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
jsha
lol xd • 2021-09-21 19:01:58
dizeki bardzo, gang sicario$ pozdrawia
sentino • 2021-09-21 18:53:22
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54
kozacki material
johncena • 2021-09-21 14:35:44
dzięki zrobiliście mi zadanie z polaka
Twoja Stara • 2021-09-20 16:27:02