Atrakcyjność turystyczna - definicja, jej elementy

Atrakcyjność turystyczna to cechy obszaru, regionu, miejscowości lub pojedynczego obiektu, które wzbudzają zainteresowanie turystów i przyciągają ich. 
O atrakcyjności turystycznej obszaru/miejscowości/obiektu decydują:
- obecność walorów przyrodniczych,
- zagospodarowanie turystyczne obszaru/miejscowości/obiektu,
i jego dostępność komunikacyjna (wpływa na wielkość ruchu turystycznego).

Walory turystyczne dzielimy ogólnie na:
- walory przyrodnicze – powstałe bez ingerencji człowieka (m.in. przełomy rzeczne, skałki, wąwozy, jaskinie, głazy narzutowe, osobliwości flory i fauny) lub utworzone przez człowieka (parki, ogrody botaniczne i zoologiczne, muzea przyrodnicze, parki narodowe i in.)
i walory pozaprzyrodnicze (antropogeniczne), m.in. muzea (archeologiczne, etnograficzne, historii, sztuki, techniki i in.), zabytki architektury, miejsca pamięci narodowej, miejsca kultu religijnego, czy wydarzenia kulturalne, sportowe, religijne, czy inne.
Wymienione walory zaliczamy do walorów krajoznawczych (odwiedzenie tych miejsc zaspokaja przede wszystkim nasze potrzeby poznawcze). Razem z walorami wypoczynkowymi (góry, morze, las, atrakcyjny krajobraz) walory krajoznawcze są głównymi walorami turystyki

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Lista światowego dziedzictwa UNESCO

    Wiele najatrakcyjniejszych turystycznie obiektów przyrodniczych i antropogenicznych (przede wszystkim zabytków architektury) zostało umieszczonych na Liście światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List) przez Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO, agendę ONZ do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Who NOŁŚ
• 2022-01-26 20:27:13
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13