Atrakcyjność turystyczna - definicja, jej elementy

Atrakcyjność turystyczna to cechy obszaru, regionu, miejscowości lub pojedynczego obiektu, które wzbudzają zainteresowanie turystów i przyciągają ich. 
O atrakcyjności turystycznej obszaru/miejscowości/obiektu decydują:
- obecność walorów przyrodniczych,
- zagospodarowanie turystyczne obszaru/miejscowości/obiektu,
i jego dostępność komunikacyjna (wpływa na wielkość ruchu turystycznego).

Walory turystyczne dzielimy ogólnie na:
- walory przyrodnicze – powstałe bez ingerencji człowieka (m.in. przełomy rzeczne, skałki, wąwozy, jaskinie, głazy narzutowe, osobliwości flory i fauny) lub utworzone przez człowieka (parki, ogrody botaniczne i zoologiczne, muzea przyrodnicze, parki narodowe i in.)
i walory pozaprzyrodnicze (antropogeniczne), m.in. muzea (archeologiczne, etnograficzne, historii, sztuki, techniki i in.), zabytki architektury, miejsca pamięci narodowej, miejsca kultu religijnego, czy wydarzenia kulturalne, sportowe, religijne, czy inne.
Wymienione walory zaliczamy do walorów krajoznawczych (odwiedzenie tych miejsc zaspokaja przede wszystkim nasze potrzeby poznawcze). Razem z walorami wypoczynkowymi (góry, morze, las, atrakcyjny krajobraz) walory krajoznawcze są głównymi walorami turystyki masowej.
Walory specjalistyczne są to walory turystyki kwalifikowanej (jej uprawianie wiąże się z koniecznością opanowania określonych umiejętności –zaliczamy tu m.in. narciarstwo zjazdowe, żeglarstwo, wędkarstwo, wspinaczkę i in.).Różne rodzaje turystyki korzystają (inaczej) z tych samych walorów turystycznych (na brzegu morza można się wylegiwać lub przy brzegu można się popluskać, ale można też po nim żeglować lub nurkować pod jego powierzchnią).

W skali globalnej do niewątpliwie najbardziej atrakcyjnych regionów/miejscowości/obiektów turystycznych należą: wybrzeża ciepłych mórz (3Ssea, sun, sand, czyli morze, słońce, piasek przyciągają masowo turystów z chłodniejszych krajów Ameryki Północnej i Europy, pragnących odbudować swe siły fizyczne i psychiczne), obszary górskie (Alpy, Himalaje) i osobliwości przyrody (np. Wielki Kanion Kolorado w USA, czy Wodospad Niagara), wielkie miasta – znajdują się tam liczne zabytki i odbywają się tam liczne imprezy (Ateny, Wenecja, Nowy Jork, Moskwa, Pekin, Kair, Rio de Janeiro, Kraków in.) oraz ośrodki kultu religijnego (Rzym, Jerozolima, Mekka, Częstochowa i in.).

Rozwój infrastruktury turystycznej pozwala na rozwój funkcji turystycznej w danym regionie/ miejscowości. Infrastruktura ta (inaczej baza turystyczna): umożliwia dotarcie turystom do ich celu eksploracji turystycznej (baza komunikacyjna), zapewnia warunki egzystencji turystom w miejscowości turystycznej i w trakcie podróży (baza noclegowa i baza gastronomiczna) oraz przystosowuje walory turystyczne regionu/miejscowości dla rozwoju rożnych form turystyki (baza towarzysząca – informacja turystyczna, infrastruktura kąpieliskowa, stoki narciarskie, centra rozrywki  itp.).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Lista światowego dziedzictwa UNESCO

    Wiele najatrakcyjniejszych turystycznie obiektów przyrodniczych i antropogenicznych (przede wszystkim zabytków architektury) zostało umieszczonych na Liście światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List) przez Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO, agendę ONZ do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43