Nonkonformizm - przykłady, definicja - WOS

Nonkonformizm – definicja

Nonkonformizm – jest to krytyczna postawa wobec zachowań, zasad, zwyczajów istniejących w danej grupie społecznej. Ta postawa charakteryzuje się przede wszystkim umiejętnością nieulegania naciskom oraz wpływom grupy, to pewnego rodzaju odporność na presję większości. Ponadto nonkonformistę cechuje odwaga głoszenia swoich opinii, pozostawania przy swoich poglądach, wartościach czy zasadach nawet w sytuacji realnego zagrożenia, możliwości wykluczenia, odrzucenia, wyśmiania czy represji. Duża doza samodzielności oraz brak potrzeby przypodobania się większości.

Przedkładanie własnego odrębnego zdania nad poglądami przeważającymi w danej grupie lub społeczeństwie może być twórcze, przyczyniać się do przełamywania schematów, wskazywać nowe kierunki rozwoju, a to z kolei wiąże się często z zakłóceniem ładu społecznego, dezintegracją grup społecznych.

Należy podkreślić, że nonkonformizm nie ma charakteru wartościującego, lecz opisowy. Oznacza to, że odczytanie go jako zjawiska pozytywnego lub negatywnego zależy od okoliczności, w jakich występuje.

Przykłady zachowania nonkonformistycznego

1. Grupa młodych osób postanawia zdemolować przystanek autobusowy. Jedna z osób przeciwstawia

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 3 + 3 =
Karol
2020-06-16 16:28:35
TAK JEST !!!!
KAROL
2019-04-15 11:54:08
karol jest najlepszy
Ostatnio komentowane
Lol
XD • 2021-02-28 13:01:16
XD
lol • 2021-02-28 10:48:34
lubie placki
smn44 • 2021-02-27 16:10:55
Fajne.
Moper • 2021-02-27 14:21:53
dfghjk
zhjbh • 2021-02-27 13:45:38