Głoska - miękka, twarda, ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, aparat mowy - strona 2

wymówić głoski m, n oraz ą, ę. Są to bowiem głoski nosowe, przy artykulacji których powietrze musi wypełnić jamę nosową.

klasyfikacja głosek

Warto wiedzieć

Przy opisie głosek językoznawcy rozróżniają także głoski nieotwarte (zwarto-wybuchowe, szczelinowe, zwarto-szczelinowe) i półotwarte (nosowe i płynne – boczne oraz drżące), głoski wargowe, zębowe, dziąsłowe, prepalatalno-zazębowe, prepalatalno-zadziąsłowe, palatalne, postapalatalne i welarne.

 

Sporo trudnosci w analizie wyrazu może powodować samogłoska i. W zależności od tego, z jakimi głoskami sąsiaduje, może pełnić różne funkcje.

Jeżeli występuje przed spółgłoską, jest znakiem samogłoski, ale zmiękcza też spółgłoskę wcześniejszą.

Np. i - s - t - o - t - a,   p - o - l' - i - p,   k - o - m' - i - s

Jeżeli występuje przed samogłoską, jest znakiem miękkości. 

Np. wi - a - r - a (zmiękcza w do postaci w'),   p - a - pi - e - r (zmiękcza p do postaci p')

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
elo
jonatan • 2021-05-13 14:50:49
Tekst wsm fajny, ale tak dziwnie napisany, nie da się nic zrozumieć, lepiej się popraw ...
Ktos mondry • 2021-05-13 12:45:10
Fajna robota, dzięki byczku
Toja • 2021-05-13 11:26:25
2
Hanka • 2021-05-13 09:15:11
Piłsudski dla władzy dopuścił do walki między Polakami.
Marcin • 2021-05-12 07:52:49