Człowiek a środowisko - zmiany ich relacji na różnych etapach rozwoju społeczno-gospodarczego - strona 3

np. czarni Afrykanie, którzy wyewoluowali w warunkach klimatu gorącego mieli być leniwi, zaś Europejczycy, którzy wyewoluowali w warunkach zmiennego klimatu szerokości umiarkowanych przedsiębiorczy. Odrzucenie poglądów rasistowskich po II Wojnie Światowej stało się przyczyną odrzucenia również i teorii determinizmu geograficznego.

Teorią przeciwna do teorii determinizmu geograficznego była teoria nihilizmu geograficznego. W jej myśl, znaczenie warunków środowiska przyrodniczego dla rozwoju społeczności ludzkich jest minimalne. Powodzenie działań ludzkich zależy tylko od: porządku prawnego, stabilności politycznej i rozwoju naukowo-technicznego. Podejście takie skutkowało w XX wieku np. budową ogromnych hydroelektrowni, czy próbami objęcia uprawą suchych stepów Oklahomy (USA) i dawnego Związku Radzieckiego. W wielu przypadkach inwestycje te okazały się nieracjonalne. I tak np. budowa tamy Asuańskiej w Egipcie pozbawiła egipskie rolnictwo naturalnego nawożenia, które było skutkiem corocznych wylewów Nilu. Obecnie nikt już nie wątpi, że nihilizm geograficzny również prowadzi donikąd.

Najbardziej popularne są obecnie poglądy bliskie posybilizmowi geograficznemu, który rozwinął się w okresie 20.lecia międzywojennego. On również zakłada znaczący wpływ warunków środowiskowych na życie i warunki gospodarowania człowieka. Społeczności ludzkie mają jednak wybór, np. w sytuacji pogorszenia się warunków środowiskowych mogą migrować lub próbować ograniczyć niekorzystne skutki takich zmian. Zakres tych działań jest jednak ograniczony przez ich koszty.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Krajobraz - definicja. Krajobrazy Ziemi

    Krajobraz to inaczej wycinek przestrzeni geograficznej, który wyróżniają cechy związane z ukształtowaniem terenu, budową geologiczną, nawodnieniem, klimatem, pokrywą glebową, szatą roślinną, światem zwierzęcym i przejawami działalności człowieka. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
@12345 - dziękujemy za zauważenie błędu, został już poprawiony. Pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-10-15 09:57:56