Praca i moc

Dział: Moc i praca
1. Podaj kilka jednostek mocy. 2. Ustal czego jednostką jest kWh. 3. Oblicz moc urządzenia, które w ciągu godziny wykonało pracę W=1800kJ. 4. Oblicz czas potrzebny na dostarczenie energii Q=1500J przez grzałkę o mocy 300W. 5. Oblicz pracę jaką wykona urządzenie o mocy P=120W w ciągu 3 minut.
Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Ekspert eSzkola.pl
29.03.2021 20:22

1. Jednostkami mocy są: Wat - W, koń mechaniczny KM, koń parowy -HP.

2.
kWh to jednostka mocy (kilowat) pomnożona przez jednostkę czasu (godzinę), a ponieważ iloczyn czasu i mocy to praca, to kWh jest jednostką pracy.
3.
Czas należy wyrazić w sekundach:
t=1h=3600s
Moc średnia to iloraz pracy przez czas jej wykonania:
P=\frac{W}{t}=\frac{1800}{3600}=0.5kW=500W
4.
Ponieważ moc P urządzenia, które w czasie t wykona pracę Q dana jest wzorem:
P=\frac{Q}{t}
to przekształcając ten wzór można otrzymać:
t=\frac{Q}{P}=\frac{1500}{300}=5s
5.
Czas należy wyrazić w sekundach:
t=3min=180s
Praca jest iloczynem czasu i mocy, zatem:
W=P\cdot t=150\cdot 180=27000J=27kJ

Dzięki!
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)