Pęd

Dział: Pęd
1. Oblicz pęd pojazdu o masie m=1.75t, który porusza się z prędkością v=30m/s. 2. O ile wzrośnie pęd pojazdu, o masie m=1500kg, jeżeli przez t=2s będzie poruszał się z przyspieszeniem a=2m/s2. 3. Pocisk o masie mp=2kg wystrzelono z działa o masie md=400kg z prędkością vp=300m/s. Oblicz prędkość odrzutu. 4. Janek o masie mp=60kg wchodząc z prędkością vp=5m/s do nieruchomej łódki o masie ml=200kg spowodował jej poruszenie się. Oblicz prędkość z jaką ruszyła łódka. 5. Wózek o masie m1=2kg jadąc z prędkością v1=2m/s uderzył w nieruchomy wózek o masie m2=4kg tak, że sam się zatrzymał, wprawiając ten drugi w ruch. Oblicz prędkość drugiego wózka.
Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Ekspert eSzkola.pl
29.03.2021 20:06

1.

Masę zamieniamy na kilogramy: m=1.75t=1750kg
Pęd jest iloczynem masy i prędkości.
p=m\cdot v= 1750\cdot 30=52500 kg\cdot \frac{m}{s}

2.

Podczs ruchu przyspieszonego prędkoś wzrośnie o:
 \Delta v=a\cdot t
Masa nie ulegnie zmianie, zatem pęd zmieni się o:
 \Delta p=m\cdot  \Delta v=m\cdot a\cdot t=6000kg\cdot\frac{m}{s}

3.
Skorzystamy z zasady zachowanie pędu. Pęd pocisku musi być równi pędowi działa, ponieważ przed wystrzyałem oba obiekty były w spoczynku.
p_p=m_p\cdot v_p=600kg\cdot\frac{m}{s}
p_D=m_D\cdot v_D=400kg\cdot v_D

Porównując oba pędy, otrzymamy:
v_D=\frac{600}{400}=1.5\frac{m}{s}
4.
Skorzystamy z zasady zachowania pędu. Pęd łódki musi być równy pędowi Janka, ponieważ przed jego wejściem oba obiekty były w spoczynku.
p_p=m_p\cdot v_p=300kg\cdot\frac{m}{s}
p_L=m_L\cdot v_L=200kg\cdot v_L

Porównując oba pędy otrzymamy:
v_L=\frac{300}{200}=1.5\frac{m}{s}

 

5.
Wózek pierwszy przekazał cały pęd wózkowi drugiemu. Zatem:
p_2=m_2\cdot v_2=m_1\cdot v_1=p_1
Wyznaczamy z tego równania prędkość drugiego wóżka:
v_2=\frac{m_1v_1}{m_2}=\frac{4}{4}=1\frac{m}{s}

Dzięki!
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)