Zadanie użytkownika

Przeanalizuj opisane doświadczenie i podkreśl argumenty, w których powołano się na prawo Pascala.Napełniony wodą balonik przekłuto w kilku miejscach i uciskano od góry. Strumienie wody tryskały promieniście na wszystkie strony. Im sil-niejszy był nacisk, tym dalej tryskała woda. Gdy uciskano balon z innej strony, skutek był taki sam. Cie cz (wtym wypadku woda) przenosi wy-wierane na nią z zewnątrz ciśnienie równomier-nie we wszystkich kierunkach.
Szkoła Podstawowa Fizyka
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)