Zadanie użytkownika

Powierzchnia tłoczka strzykawki wynosi 1 cm2, a powierzchnia przekroju poprzecznego wnętrza igły to 0,1 mm2. Oblicz siłę, z jaką le-karstwo jest aplikowane, jeżeli tłoczek jest na-ciskany siłą 30 N.
Szkoła Podstawowa Fizyka
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)