Prąd

Dział: Fizyka
1) Oblicz moc P urządzenia o oporze R=30om, podłączonego do napięcia U=230V. 2) Oblicz natężenie prądu I przepływającego przez urządzenie o mocy P=120W, którego opór R=50om. 3) Oblicz natężenie prądu przepływającego przez połączone szeregowo urządzenia o oporach R1=R2=2om, które zostały podłączone do napięcia 12V. 4) Jaki ładunek przepłynie przez opornik o oporze R-2om, który został podłączony do napięcia U=4V na czas t=5s. 5) Dwa oporniki połączono równolegle. Oblicz ich opór zastępczy wiedząc, że podłączono je do napięcia U=5V, a moc wydzielona na obu jest równa P=15W.
Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Ekspert eSzkola.pl
28.03.2021 19:35

1)
Natężenie prądu można wyrazić wzorem:
I=\frac{U}{R}
Moc prądu to iloczyn napięcia i natężenia. Uwzględniając powyższy wzór mamy:
P=UI=U\frac{U}{R}=\frac{U^2}{R}=1763W

2)
Napięcie można wyrazić wzorem:
U=RI
Moc prądu to iloczyn napięcia i natężenia. Uwzgledniając powyższy wzór mamy:
P=UI=R\cdot I^2, skąd
I=\sqrt{\frac{P}{R}}=1.6A
3)
Opór zastępszy w połączeniu szeregowym jest równie sumie oporów. Zatem: R=R_1+R_2=4  \Omega
Natężenie prądu wyraża wzór:
I=\frac{U}{R}=3A
4)
Natężenie prądu można obliczyć na dwa sposoby:
I=\frac{Q}{t}, I=\frac{U}{R},
porównując te dwa wzory otrzymamy:
Q=\frac{U}{R}t=10C
5)
Moc wydzielona na oporniku "1" : P_1=I_1\cdot U, a na oporniku "2": P_2=I_2\cdot U

Dodatkowo wiemy, że P_1+P_2=15W

Zatem: I_1\cdot U + I_2\cdot U = (I_1+I_2)U=P
Z tego wyznaczamy natężenie:
I_1+I_2=I=\frac{P}{U}=3A
Opór zatem wyniesie R=\frac{U}{I}=\frac{5}{3}  \Omega

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)