Interferencja

Dział: Optyka
Dwa promienie świetlne o długości fali λ=500 nm wychodzą ze wspólnego źródła i poruszają się dwoma drogami pomiędzy punktami A i B. Pierwszy z nich pokonuje poziomy odcinek o długości L_1=2 m. Drugi porusza się po dłuższej drodze, o łącznej długości L_2, ulegając w punkcie środkowym odbiciu od zwierciadła. Jaka powinna być długość drogi L_2 aby w punkcie spotkania dwóch promieni powstało maksimum interferencyjne, gdy promień drugi porusza: a) w powietrzu b) w wodzie (promień pierwszy zawsze porusza się w powietrzu)
Studia Fizyka
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)