Opór i natezenie

Dział: Prąd elektryczny
Oblicz opór i natezenie. |-------przewodnik| (1) |.............................................|--------------przewodnik(1/3)--| |-------przewodnik|.(3)....................................................................| |....................................................................................................................| |....................................................................................................................| |-------------| |-----------------------------| 9V
Liceum Fizyka
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)