Chlorki Metali

Dział: właściwości chemiczne niemetali
Niektóre niemetale wykazują zdolność do reagowania z pierwiastkami metalicznymi. Reakcje tego typu prowadzą do powstania odpowiednich soli (więcej na ich temat przeczytasz w rozdziale ‘Sole - czyli co się stanie, gdy połączysz kwas z zasadą?’). Można w ten sposób otrzymać między innymi sól kuchenną (NaCl), składającą się z kationu sodu (Na+) oraz anionu chlorkowego (Cl-). Reakcję tego typu można przeprowadzić w laboratorium, wrzucając do kolby z chlorem rozgrzany w ogniu palnika metaliczny sód. Określ, które z poniższych równań to poprawne równania reakcji prowadzące do uzyskania chlorków metali a które są niepoprawne. Na + Cl → NaCl K + Cl2 → 2 KCl 2 Ca + Cl2 → 2 CaCl Cu + Cl2 → CuCl2 2 Fe + 3 Cl2 → 2 FeCl3
Liceum Chemia
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)