Wos

Dział: Organy władzy publicznej w Polsce
Podaj nazwy zasad działania wymiaru sprawiedliwości których dotyczą poniższe opisy 1 istnieje możliwość odwołania się od wyroku sądu pierwszej instytucji do sądu drugiej instytucji ..... 2 sędziowie podlegają tylko konstytucji i ustawom nie mogą być poddawani naciskom z żadnej strony .....
Liceum WOS
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)
  • Wiedza