Środki stylistyczne

Dział: język polski
Charakterystyka środków stylistycznych
Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Ekspert eSzkola.pl
12.12.2022 13:38

Wyróżniamy środki fonetyczne, słowotwórcze, leksykalne, składniowe, a także semantyczne.

  • Fonetyczne środki stylistyczne dotyczą brzmienia, można tu wymienić np. onomatopeje (wyrazy dźwiękonaśladowcze), rym, rytm, czy aliterację.
  • Słowotwórcze środki stylistyczne to np. zdrobnienia, zgrubienia, złożenia.
  • Leksykalne środki stylistyczne to nacechowanie emocjonalne słownictwa, np. epitety, archaizmy, hiperbolę, neologizmy, porównania, zdrobnienia, zgrubienia.
  • Składniowe środki stylistyczne, to środki ze specjalnymi konstrukcjami składniowymi. Są to np. anakolut, apostrofa, elipsa, paralelizm, powtórzenie, przerzutnia, pytanie retoryczne, wykrzyknienie.
  • Semantyczne środki stylistyczne to zestawienia słów, tworzące nowe znaczenia, np. alegoria, animizacja, epitety, hiperbola, ironia, metafora, oksymoron, personifikacja, symbol.
Dzięki!
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza
  • Podobne