Obliczenia

Dział: Stała dysocjacji
W roztworze wodorotlenku o wzorze ogólnym Me(OH)2 w pewnej temperaturze znajduje się 7,28*10^2 jonów wodorotlenkowych, oraz tyle moli niezdysocjowanych cząstek wodorotlenku, ile znajduje się w 36,5 dm3 CO2 odmierzonego w warunkach normalnych. Oblicz stalą dysocjacji wodorotlenku.
Liceum Chemia
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)