Zadanie użytkownika

Jeden ogień drugi woda"Napisz charakterystykę porównawczą Cześnika i Rejenta. [Podział zawijania tekstu]Na początku w 1 akapicie przedstaw ich[Podział zawijania tekstu](nazwiska i co one znaczą, wiek, stanowisko, stan cywilny, wygląd).[Podział zawijania tekstu]W 2 akapicie podaj wady każdego z nich i przykład zachowania w trudnej sytuacji. Czym się różnią? Co ich łączy? (mają 3 wspólne cechy) Omów zainteresowania i poglądy, postawę wobec służby i rodziny. Jak oceniał Rejent Cześnika i Cześnik Rejenta. Jak inni bohaterwie komedii ich oceniali? Kto ich określił słowami"Jeden ogień drugi woda"?[Podział zawijania tekstu]W 3 akapicie oceń ich sam. Który bardziej ci się podoba i dlaczego? Którego chciałbyś mieć za sąsiada i dlaczego? Zapisuj własne opinie, sądy, wnioski.
Szkoła Podstawowa Język polski
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)