Biografia Stanisława Wokulskiego

Dział: Pozytywizm
Napisz w punktach biografię Stanisława Wokulskiego. W swojej pracy uwzględnij następujące wątki z życia Wokulskiego: wykształcenie i scjentyzm; praca - Hopfer, Mincel, własne dwa sklepy, spółka do handlu; ojczyzna - okoliczności udziału w powstaniu, skutki udziału w powstaniu; stan cywilny; poznanie Izabeli Łęckiej; Próby zdobycia Izabeli; Motyw samobójstwa w biografii Wokulskiego; Otwarte zakończenie powieści - jakie mogą być dalsze losy Wokulskiego? (kilka hipotez)
Liceum Język polski
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)