Sobory powszechne w starożytności

Przeczytaj poniższy tekst dotyczący pierwszych soborów powszechnych. Skreśl błędne wyrażenia.

W 325/330 roku w Nicei – mieście położonym na terenie dzisiejszej Francji/w Azji Mniejszej – z inicjatywy papieża Sylwestra I/cesarza Konstantyna Wielkiego odbył się pierwszy sobór powszechny. Uczestnicy soboru potępili manicheizm/nestorianizm, czyli doktrynę teologiczną odrzucającą dogmat o Trójcy Świętej. Ustalono wówczas chrześcijańskie wyznanie wiary, które głosiło, że Jezus Chrystus jest współistotny/podległy Bogu Ojcu. Drugi sobór powszechny odbył się w 381 roku w Konstantynopolu. Zwołał go cesarz Konstantyn Wielki/Teodozjusz Wielki. Na soborze tym uściślono chrześcijańskie wyznanie wiary przyjmując między innymi, że Duch Święty pochodzi od Boga Ojca/Boga Ojca i Syna. Trzeci sobór powszechny odbył się w 431 roku, za panowania cesarza Teodozjusza II. Potępione zostały na nim poglądy biskupa Konstantynopola Nestoriusza/Augustyna, który, między innymi, negował kult Maryi jako Matki Bożej. Ostatni ze starożytnych soborów powszechnych miał miejsce w Chalcedonie w 451 roku. Za herezję uznano wówczas monofizytyzm – doktrynę, która zaprzeczała istnieniu dwóch natur Chrystusa – boskiej i ludzkiej – twierdząc, że Chrystus ma wyłącznie ludzką/boską naturę.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
02.03.2020 21:43

W 325/330 roku w Nicei – mieście położonym na terenie dzisiejszej Francji/w Azji Mniejszej – z inicjatywy papieża Sylwestra I/cesarza Konstantyna Wielkiego odbył się pierwszy sobór powszechny. Uczestnicy soboru potępili manicheizm/nestorianizm, czyli doktrynę teologiczną odrzucającą dogmat o Trójcy Świętej. Ustalono wówczas chrześcijańskie wyznanie wiary, które głosiło, że Jezus Chrystus jest współistotny/podległy Bogu Ojcu. Drugi sobór powszechny odbył się w 381 roku w Konstantynopolu. Zwołał go cesarz Konstantyn Wielki/Teodozjusz Wielki. Na soborze tym uściślono chrześcijańskie wyznanie wiary przyjmując między innymi, że Duch Święty pochodzi od Boga Ojca/Boga Ojca i Syna. Trzeci sobór powszechny odbył się w 431 roku, za panowania cesarza Teodozjusza II. Potępione zostały na nim poglądy biskupa Konstantynopola Nestoriusza/Augustyna, który, między innymi, negował kult Maryi jako Matki Bożej. Ostatni ze starożytnych soborów powszechnych miał miejsce w Chalcedonie w 451 roku. Za herezję uznano wówczas monofizytyzm – doktrynę, która zaprzeczała istnieniu dwóch natur Chrystusa – boskiej i ludzkiej – twierdząc, że Chrystus ma wyłącznie ludzką/boską naturę.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza